QvdTableName — funkcja skryptu

Ta funkcja skryptu zwraca nazwę tabeli przechowywanej w pliku QVD.

Składnia:  

QvdTableName(filename)

Argumenty:

Argument Opis
filename

Nazwa pliku QVD, w razie potrzeby zawierająca ścieżkę.

  • bezwzględna

    Przykład: c:\data\

  • względna wobec ścieżki dokumentu QlikView.

    Przykład: data\

  • Adres URL (HTTP lub FTP), wskazujący lokalizację w Internecie lub intranecie.

    Przykład: http://www.qlik.com

Przykłady:  

QvdTableName ('MyFile.qvd')

QvdTableName ('C:\MyDir\MyFile.qvd')