today — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca bieżącą datę z zegara systemowego.

Składnia:  

today([ timer_mode])

Typ zwracanych danych: podwójne

Argumenty:  

Argument Opis
timer_mode

Może przyjmować następujące wartości:

0 (dzień ostatnio zakończonego ładowania danych)
1 (dzień w momencie wywołania funkcji)
2 (dzień w momencie otwarcia dokumentu)

Uwaga: W przypadku użycia funkcji w skrypcie ładowania timer_mode=0 da wynik będący dniem ostatnio zakończonego ładowania danych, z kolei timer_mode=1 zwróci dzień wywołania funkcji w bieżącym ładowaniu danych.

Przykłady i wyniki:  

Przykład Wynik

Today( 0)

Zwraca dzień ostatnio zakończonego ładowania danych.

Today( 1)

W przypadku użycia w wyrażeniu wykresu zwraca dzień wywołania funkcji.

W przypadku użycia w skrypcie ładowania zwraca dzień rozpoczęcia bieżącego ładowania danych.

Today( 2)

Zwraca dzień otwarcia dokumentu.