Przenoszenie selekcji

Bieżącą selekcję na aktywnej liście wartości lub w polu otwartego pola wyboru wielokrotnego można przenosić za pomocą klawiszy.

i Przenosi bieżące selekcje o jeden krok niżej na liście wartości. Po dotarciu do ostatniej wartości selekcja zostanie zawinięta z powrotem do pierwszej wartości. Jeśli nie jest dokonana żadna selekcja, lista wartości będzie po prostu przewijana w dół po jednej komórce.
h Przenosi bieżące selekcje o jeden krok wyżej na liście wartości. Po dotarciu do pierwszej wartości selekcja zostanie zawinięta z powrotem do ostatniej wartości. Jeśli nie jest dokonana żadna selekcja, lista wartości będzie po prostu przewijana w górę po jednej komórce.
Page Up Przenosi bieżące selekcje w górę listy wartości o odległość odpowiadającą odległości między skrajnymi selekcjami. Po dotarciu do pierwszej wartości selekcje zostaną zawinięte z powrotem do ostatniego zestawu wartości. Jeśli nie jest dokonana żadna selekcja, lista wartości będzie po prostu przewijana w górę po jednej stronie.
Page Down Przenosi bieżące selekcje w dół listy wartości o odległość odpowiadającą odległości między skrajnymi selekcjami. Po dotarciu do ostatniej wartości z zestawu selekcje zostaną zawinięte z powrotem do pierwszego zestawu wartości. Jeśli nie jest dokonana żadna selekcja, lista wartości będzie po prostu przewijana w dół po jednej stronie.
Strona główna Przenosi bieżące selekcje na początek listy.
End Przenosi bieżące selekcje na koniec listy.

Przykład:  

W przypadku poniższej listy wartości używanie różnych klawiszy przy wybranych wartościach E i F daje następujące efekty:

i F i G zostaną wybrane.
h D i E zostaną wybrane.
Page Up C i D zostaną wybrane.
Page Down G i H zostaną wybrane.
Strona główna A i B zostaną wybrane.
End I i J zostaną wybrane.