RangeMaxString — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeMaxString() zwraca ostatnią z posortowanych tekstowo wartości znalezionych w wyrażeniu lub polu.

Składnia:  

RangeMaxString(first_expr[, Expression])

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Argumenty:  

Argument tej funkcji może zawierać funkcje międzywierszowe, które same zwracają listę wartości.

Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.Można używać wielu dodatkowych wyrażeń.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady Wyniki
RangeMaxString (1,2,4)

Zwraca wartość 4

RangeMaxString ('xyz','abc')

Zwraca wartość 'xyz'
RangeMaxString (5,'abc') Zwraca wartość 'abc'
RangeMaxString (null( ))

Zwraca wartość NULL

Przykład z wyrażeniem:

RangeMaxString (Above(MaxString(MyField),0,3))

Zwraca ostatni (w kolejności sortowania tekstu) z trzech wyników funkcji MaxString(MyField) dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego.

Dane używane w przykładach:

Porada: Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
MyField RangeMaxString(Above(MaxString(MyField),0,3))
10

10

abc abc
8 abc
def def
xyz xyz
9 xyz

Dane używane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;