Secondarydimensionality

Funkcja Secondarydimensionality() zwraca liczbę wierszy wymiaru tabeli przestawnej, które zawierają treść niepodlegającą agregacji, czyli nie zawierają sum częściowych ani zwiniętych agregacji. Ta funkcja jest odpowiednikiem funkcji dimensionality() dla poziomych wymiarów tabeli przestawnej.

Składnia:  

secondarydimensionality ( )

 

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Funkcja secondarydimensionality zawsze zwraca wartość 0, ilekroć jest stosowana poza tabelą przestawną.