Właściwości wykresu kołowego: Prezentacja

Prezentacja

Wygląd Wybierz jeden z dostępnych widoków z listy.
Pokaż legendę Wyświetla legendę w wykresie. Kliknij ikonę , aby otworzyć wyskakujące okienko.

Wyskakujące okienko Ustawienia legendy


Styl legendy

Ustawia styl legendy.


Pionowo

Ustawia wyrównanie legendy w pionie.


Interlinia

Określa odległość między elementami w legendzie.


Odwróć kolejność

Zaznacz to pole wyboru, aby odwrócić kolejność sortowania legendy.


Zawijaj tekst w komórce

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst elementów legendy będzie zawijany w co najmniej dwóch liniach.


Tło

Ustawia tło wykresu. Dostępne są następujące opcje:
Kolor
Obszar kreślenia będzie mieć kolorowe tło. Kliknij ikonę , aby wybrać kolor.
Grafika
Obszar kreślenia będzie w tle zawierać grafikę. Kliknij ikonę , aby zmienić grafikę.
Grafika dynamiczna
Podaj wyrażenie wyliczane, aby wyświetlać dynamiczne grafiki tła, które zmieniają się w zależności od selekcji.

Przezroczystość tła

Podaj wartość w tym polu lub przeciągnij suwak, aby ustawić przezroczystość dla wykresu. Kliknij ikonę , aby ustawić przezroczystość.

Więcej.../Mniej...

Ogólne

Pomijaj wartości zerowe

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas w obliczeniu zostaną pominięte wszystkie kombinacje pól wymiaru, które zwracają zero lub Null. Ta opcja jest wybrana domyślnie.

Pomiń brakujące

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas w obliczeniu zostaną pominięte wszystkie kombinacje pól wymiaru powiązane tylko z wartościami NULL we wszystkich polach i we wszystkich wyrażeniach. Ta opcja jest wybrana domyślnie. Wyłączenie tej opcji może być użyteczne tylko w specjalnych przypadkach, np. jeśli wymagane jest zliczanie wartości Null w wykresie.

Etykiety wyskakujące

Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.

Wyróżnienie

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas umieszczenie wskaźnika myszy nad linią lub symbolem spowoduje podświetlenie tego elementu, co zapewni lepszą widoczność. W razie potrzeby podświetlenie obejmuje także legendę.

Warunki obliczenia

Podane tutaj wyrażenie ustawia warunek, który musi zostać spełniony w celu wyliczenia wykresu. Jeśli warunek nie jest spełniony, w wykresie będzie wyświetlany tekst „Warunek obliczenia niespełniony”. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Style

Legenda

W celu ustawienia koloru legendy kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru czcionki kliknij ikonę . W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .

Czcionka nagłówka

W celu ustawienia typu czcionki nagłówka kliknij ikonę .

Styl tytułu wykresu

W celu ustawienia koloru czcionki tytułu wykresu kliknij ikonę . W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .

Nagłówek aktywny

W celu ustawienia koloru tła aktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .

Nagłówek nieaktywny

W celu ustawienia koloru tła nieaktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .

Użyj obramowania

Zaznacz to pole wyboru, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Kliknij ikonę , aby ustawić kolor obramowania.

Szerokość obramowania

Podaj wartość lub przeciągnij suwak, aby ustawić szerokość obramowania. Szerokość jest określona w pikselach.

Zaokrąglone rogi

Kliknij ikonę , aby otworzyć wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi.

Text

Tekst w wykresie

Aby dodać tekst do wykresu, kliknij ikonę .

Text

W tym miejscu wyświetlane są teksty dodane jako Tekst w wykresie.

Kąt nachylenia

Określ dla tekstu kąt od 0 do 360 stopni. Wartością domyślną jest 0.

Wyrównaj w poziomie

Ustawia wyrównanie w poziomie.

Na górze

Podczas rysowania wykresu tekst aktualnie wybrany na liście zostanie ustawiony na pierwszym planie.

Styl tekstu

W celu ustawienia koloru tła dla tekstu kliknij ikonę .
W celu ustawienia koloru czcionki kliknij ikonę . W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .

Rozmiar, położenie

Ustawia położenie i rozmiar tekstu na obiekcie.