Pole wyboru wielokrotnego

Pole wyboru wielokrotnego jest obiektem arkusza, który przedstawia kilka pól jednocześnie.

Dla każdego pola w polu wyboru wielokrotnego udostępniony jest także mały wskaźnik selekcji informujący o zawartości pola wyboru wielokrotnego. Zielony wskaźnik selekcji pokazuje, że istnieją wybrane wartości, biały — że istnieją wartości opcjonalne, a szary — że na rozwijanej liście nie ma możliwych wartości.

Pole wyboru wielokrotnego: Menu Obiekt

Menu obiektu można otworzyć jako menu kontekstowe po kliknięciu obiektu arkusza prawym przyciskiem myszy lub kliknięciu ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest wyświetlany).

Polecenia w tym menu mogą się różnić w przypadku używania widoku WebView z aplikacji QlikView lub otwierania dokumentu w przeglądarce internetowej. Menu zawiera następujące polecenia:

Właściwości...

Otwiera okno dialogowe Właściwości aktywnego obiektu arkusza.

Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Zob.: Notatki i komentarze

Wyczyść wszystkie selekcje

Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Zablokuj wszystkie selekcje

Blokuje wybrane wartości w aktywnym obiekcie arkusza. (Niedostępne, jeśli nie dokonano żadnych selekcji).

Odblokuj wszystkie selekcje

Odblokowuje zablokowane wartości w aktywnym obiekcie arkusza. (Wyświetlane zamiast opcji Zablokuj, jeśli selekcje zostały zablokowane).

Kopiuj

Kopiuje zaznaczone obiekty arkusza do schowka. Funkcja kopiuje jedynie obiekty arkusza, bez danych ani grafik.

Usuń

Usuwa wybrany obiekt z arkusza.

Właściwości pola wyboru wielokrotnego

Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości, wybierz polecenie Właściwości z menu Obiekt. Jeśli polecenie Właściwości jest wyszarzone, może to oznaczać, że użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania właściwości.