Właściwości wykresu lejkowego: Prezentacja

Prezentacja

Styl koloru Ustawia styl koloru wykresu.
Orientacja Ustawia orientację wykresu.
Grubość końcówki (%) Określa szerokość końcówki lejka jako procent szerokości wejścia lejka.
Odwróć orientację Zaznacz to pole wyboru, aby lejek był skierowany na lewo lub do góry.
Pokaż legendę Wyświetla legendę w wykresie. Kliknij ikonę , aby otworzyć wyskakujące okienko.
Tło Ustawia tło wykresu. Dostępne są następujące opcje:
Kolor
Obszar kreślenia będzie mieć kolorowe tło. Kliknij ikonę , aby wybrać kolor.
Grafika
Obszar kreślenia będzie w tle zawierać grafikę. Kliknij ikonę , aby zmienić grafikę.
Grafika dynamiczna
Podaj wyrażenie wyliczane, aby wyświetlać dynamiczne grafiki tła, które zmieniają się w zależności od selekcji.
Przezroczystość tła Podaj wartość w tym polu lub przeciągnij suwak, aby ustawić przezroczystość dla wykresu.
Więcej.../Mniej...

Ogólne

Etykiety wyskakujące

Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.

Proporcjonalność danych

To ustawienie określa stopień proporcjonalności segmentów do danych bazowych.
Równa wysokość segmentów
Brak proporcjonalności do danych. Każdy segment jest rysowany z taką samą wysokością (szerokością dla lejków poziomych) jak inne. Zwykle taka operacja ma sens, jeśli na wykresie widoczne są liczby.
Wysokość segmentu proporcjonalnie do danych
Każdy segment jest rysowany z wysokością (szerokością w przypadku lejków poziomych) proporcjonalną do danych bazowych.
Obszar segmentu proporcjonalnie do danych
Każdy segment jest rysowany z łącznym obszarem proporcjonalnym do danych bazowych.

Warunki obliczenia

Podane tutaj wyrażenie ustawia warunek, który musi zostać spełniony w celu wyliczenia wykresu. Jeśli warunek nie jest spełniony, w wykresie będzie wyświetlany tekst „Warunek obliczenia niespełniony”. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Style

Legenda

W celu ustawienia koloru legendy kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru czcionki kliknij ikonę . W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .

Styl tytułu wykresu

W celu ustawienia koloru czcionki tytułu wykresu kliknij ikonę . W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .

Czcionka nagłówka

W celu ustawienia typu czcionki nagłówka kliknij ikonę .

Nagłówek aktywny

W celu ustawienia koloru tła aktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .

Nagłówek nieaktywny

W celu ustawienia koloru tła nieaktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .

Użyj obramowania

Zaznacz to pole wyboru, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Kliknij ikonę , aby ustawić kolor obramowania.

Szerokość obramowania

Podaj wartość lub przeciągnij suwak, aby ustawić szerokość obramowania. Szerokość jest określona w pikselach.

Zaokrąglone rogi

Kliknij ikonę , aby otworzyć wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi.

Wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi

Wybierz dla narożników zaokrąglenie

Stałe

lub

Względne

a także określ narożniki, których będzie to dotyczyło. Wybierz także

Zaokrąglenie.

W tym celu podaj odpowiednią wartość. 

Tekst

Tekst w wykresie

Aby dodać tekst do wykresu, kliknij ikonę .

Tekst

W tym miejscu wyświetlane są teksty dodane jako Tekst w wykresie.

Kąt nachylenia

Określ dla tekstu kąt od 0 do 360 stopni. Wartością domyślną jest 0.

Wyrównaj w poziomie

Ustawia wyrównanie w poziomie.

Na górze

Podczas rysowania wykresu tekst aktualnie wybrany na liście zostanie ustawiony na pierwszym planie.

Styl tekstu

W celu ustawienia koloru tła dla tekstu kliknij ikonę .
W celu ustawienia koloru czcionki kliknij ikonę . W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .

Rozmiar, położenie

Ustawia położenie i rozmiar tekstu na obiekcie.