Co nowego w QlikView 12?

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o nowych i zaktualizowanych funkcjach QlikView. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w uwagach do danej wersji.

  • QlikView ma ten sam mechanizm QIX co Qlik Sense, dzięki czemu oba rozwiązania skorzystają z udoskonaleń tego mechanizmu.

  • Ulepszona funkcja obsługi dotykowej w kliencie Ajax.
  • We wszystkich składnikach produktu wprowadzono wiele udoskonaleń w zakresie zabezpieczeń. Większość z nich jest niewidocznych i nie powinny też wpłynąć na działanie produktu.

  • Konektor Qlik DataMarket zapewnia dostęp do danych dotyczących walut, populacji i pogody.

  • Poprawiono funkcje grupowania, aby obsługiwać większą liczbę węzłów i jednoczesnych użytkowników w środowiskach wielowęzłowych.

Nowe funkcje przedstawiono na tym krótkim filmie:

Co nowego w QlikView 12?

Dokumentacja

  • Dokumentacja dotycząca poszczególnych składników produktu QlikView jest dostępna w formie elektronicznej.
  • Zmieniono dokumentację dotyczącą funkcji skryptów i wykresów (wraz z przykładami).
  • Dokumentacja dla programistów QlikView jest dostępna w formie elektronicznej.