Przeskocz do zawartości głównej

Redukcja danych

W Qlik Sense dostępnych jest kilka metod redukcji ilości danych ładowanych do aplikacji. Przykładowo: można filtrować dane z plików lub powiązań danych.

Można również zredukować ilość danych bezpośrednio w skrypcie ładowania.

 1. Otwórz Edytor ładowania danych w aplikacji Scripting Tutorial.
 2. Kliknij polecenie Ładuj dane.
 3. Na podstawie utworzonego do tej pory skryptu ładowania Qlik Sense wczytuje 65 534 wierszy z pliku danych Sales.xlsx do tabeli 1. Sales data (Dane sprzedaży) to nazwa karty, która zawiera daną tabelę w oryginalnym pliku Sales.xlsx.

  Okno postępu ładowania danych

  Okno postępu ładowania danych
 4. W Edytorze ładowania danych kliknij kartę Sales.
 5. Usuń średnik na końcu tego wiersza:
 6. (ooxml, embedded labels, table is [Sales data]);

 7. Dodaj następujący wiersz na końcu skryptu ładowania:
 8. Where Sales > 100.00 and Date("Invoice Date") >= '01/01/2013';

  Ta instrukcja w Qlik Sense powoduje ładowanie danych tylko wtedy, gdy sprzedaż przekracza 100,00 dolarów. Używana jest również funkcja Data w celu załadowania danych, gdy data przypada 1 stycznia 2013 roku lub później.

  Skrypt powinien wyglądać następująco:

  Okno skryptu ładowania ze skryptem redukującym ilość wczytanych danych

  Okno skryptu ładowania ze skryptem redukującym ilość wczytanych danych.
 9. Kliknij polecenie Ładuj dane.
 10. W oparciu o zaktualizowany skrypt ładowania teraz w rozwiązaniu Qlik Sense ładowanych jest mniej wierszy z pliku danych Sales.xlsx.

  Okno postępu ładowania danych ze zmniejszoną ilością ładowanych danych

  Okno postępu ładowania danych ze zmniejszoną ilością ładowanych danych.
 11. Jeśli do tabeli w aplikacji zostaną dodane dane, wczytane zostaną tylko dane odpowiadające warunkom określonym przez użytkownika.
 12. Tabela zawierająca pola Bill Date i Sales

  Tabela zawierająca pola Bill Date i Sales.

  Pamiętajmy, że pole Sales dodaliśmy jako wymiar. Wartości Sales są wyświetlane indywidualnie. Gdybyśmy dodali Sales jako miarę, wartości zostałyby zagregowane według daty.

  Zazwyczaj, Sales dodaje się jako miarę. W przypadku miar istnieje możliwość wyświetlania wartości jako kwot walutowych (np. dolarów) poprzez zastosowanie formatowania liczb w kolumnie.

  Formatowanie liczb stosowane w przypadku miary Sales

  Formatowanie liczb stosowane w przypadku miary Sales.

  Jednak, ponieważ używamy Sales w charakterze wymiary, wymagane jest inne podejście. W tym przypadku użyjemy wyrażenia wykresu. W tym kursie nie omawiamy szczegółowo funkcji wykresów, jednak jest to dobra okazja na wprowadzenie prostego przykładu.

  Kiedy używamy Sales jako wymiaru, wartości są wyświetlane w postaci liczbowej, tak jak pokazano w powyższej tabeli.

  Aby to naprawić, można otworzyć edytor wyrażeń wykresu Sales, klikając pozycję fx, a następnie używając funkcji Money.

  Otwieranie edytora wyrażeń

  Otwieranie edytora wyrażeń.

  W edytorze wyrażeń wprowadź następujące dane.

  =Money( Sales )

  Edytor wyrażeń

  Edytor wyrażeń.

  Wartości w polu będą teraz wyświetlane jako jednostki walutowe. Jednostki te (w tym przypadku dolary) są określone w sekcji Głównej skryptu ładowania.

  Tabela zawierająca pola Bill Date i Sales. Sales – wyświetlanie w dolarach

  Tabela zawierająca pola Bill Date i Sales.
 13. Po zakończeniu tego przykładu instrukcję Where należy ująć w komentarzu. Nie zapomnij dodać średnika na końcu swojej pierwszej instrukcji LOAD.
 14. Skrypt powinien wyglądać następująco:

  Okno skryptu ładowania z instrukcją Where w komentarzu

  Okno skryptu ładowania z instrukcją Where w komentarzu.

  Okno skryptu ładowania z instrukcją Where w komentarzu.