Przeskocz do zawartości głównej

Czwarty arkusz: Customer Location

NA TEJ STRONIE

Czwarty arkusz: Customer Location

Ten arkusz skupia się na lokalizacji klienta za pośrednictwem mapy.

W celu wyświetlenia danych można utworzyć mapę, dodając warstwy punktów do warstw obszarów. W celu udostępnienia kontekstu dla danych warstwy należy wybrać mapę podstawową. Do wartości wymiaru można dodać wartość miary lub wyrażenie i użyć rozmiaru punktu lub koloru, aby odzwierciedlić rozmiar miary.

Arkusz Customer Location podczas edytowania
Customer Location sheet when editing

Dodawanie paneli filtrowania

Rozpoczniemy od paneli filtrowania.

 1. Kliknij Edit Edytuj arkusz na pasku narzędzi.
 2. Dodaj panel filtrowania Region.
 3. Dodaj dwa nowe panele filtrowania: jeden z wymiarem Miejscowość, drugi z wymiarem Klient.

Dodawanie mapy

Qlik Sense umożliwia tworzenie dwóch rodzajów map: punktowych i powierzchniowych. W Qlik Sense można tworzyć mapy, aby wyświetlać dane w warstwach punktów i warstwach obszarów. W tym kursie pokazana jest mapa zawierająca warstwę punktów. Do utworzenia warstwy punktów używane są współrzędne (długość i szerokość geograficzna) lub nazwy lokalizacji celem wyróżnienia miejsc, na przykład miast.

 1. Przeciągnij wykres mapy na arkusz.
 2. W panelu właściwości kliknij opcję Mapa podstawowa i wybierz opcję Wyblakła.
 3. W panelu zasobów kliknij opcję Fields i przeciągnij pole City na mapę.
 4. Wybierz opcję Dodaj jako nową warstwę.
 5. Wybierz opcję Dodaj jako warstwę punktów.
 6. W panelu właściwości w obszarze Warstwy kliknij warstwę punktów Miejscowość.
 7. W obszarze Lokalizacja (po Pole lokalizacji) wybierz pole Longitude_Latitude.
 8. W panelu zasobów kliknij opcję Linked Object Elementy główne.
 9. W obszarze Miary odszukaj pole Sprzedaż i przeciągnij je na mapę.
 10. Wybierz opcję Użyj w "City" (warstwa punktów), a następnie wybierz opcję Rozmiar wg: Sprzedaż.
 11. W panelu właściwości w obszarze Rozmiar i kształt dostosuj ustawienie suwaka Zakres rozmiaru bąbelka. W przypadku określenia zbyt niskiego minimum bąbelek reprezentujący sprzedaż dla jednej lokalizacji może nie być widoczny po porównaniu go z lokalizacją, w której odnotowano bardzo dużą sprzedaż.
 12. W obszarze Kolory zmień ustawienie opcji Kolory z wartości Autom. na Niestandardowe.
 13. Wybierz na liście opcję Wg miar, a w obszarze Wybierz miarę wybierz pozycję Sprzedaż.
 14. Dodaj do wizualizacji tytuł Lokalizacja.

 15. Kliknij przycisk Checkmark Koniec edycji na pasku narzędzi.

Rozmiar mapy dostosowuje się na podstawie selekcji dokonanych w ramach filtrów. Na przykład po wybraniu opcji Skandynawia nastąpi zbliżenie mapy na obszar Europy Północnej ze wskazaniem lokalizacji sprzedaży na tym obszarze.

Aby wybrać określone obszary na mapie, należy przytrzymać naciśnięty klawisz Shift przy jednoczesnym narysowaniu za pomocą myszy lassa wokół obszaru, który ma zostać wyświetlony. Selekcje dokonane w panelach filtrowania odzwierciedlą wówczas selekcję dokonaną na mapie.

Wskutek wybrania określonej lokalizacji na mapie w panelach filtrowania wyświetlani są klienci z tej lokalizacji. Selekcje dokonane w innych arkuszach również wpływają na dane wyświetlane w arkuszu Lokalizacja klienta.

Kurs dotyczący tworzenia aplikacji został zakończony. Gratulujemy postępów w zakresie tworzenia aplikacji Qlik Sense.

Teraz możesz uzupełnić aplikację narracją dotyczącą danych.