Przeskocz do zawartości głównej
FINV — funkcja skryptu i funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

FINV — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja FINV() zwraca odwrotność rozkładu prawdopodobieństwa F.

Składnia:  

FINV(prob, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Typ zwracanych danych: liczba

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
prob Prawdopodobieństwo powiązane z rozkładem prawdopodobieństwa F, musi być liczbą od 0 do 1.
degrees_freedom Liczba całkowita określająca liczbę stopni swobody.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją FDIST w następujący sposób:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Ograniczenia:  

Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.