Przeskocz do zawartości głównej
Zamknij baner ogłoszeń

Zarządzanie danymi

Zanim będzie można tworzyć wizualizacje w aplikacji Qlik Sense, należy połączyć się ze źródłem danych. Możesz przeglądać i przetwarzać dane w Menedżerze danych. Gdy będziesz gotowy, załaduj dane do aplikacji.

Nawiązywanie połączenia z danymi

Jeśli dane znajdują się w pliku na komputerze, można przesłać je do chmury za pomocą DataFiles.

Dodawanie danych z załadowanych plików danych

Jeśli dane znajdują się w bazie danych, można użyć łącznika.

Łączenie ze źródłami danych

W przypadku pracy w przestrzeni współdzielonej można dodawać pliki danych i połączenia bezpośrednio do przestrzeni współdzielonej.

Zarządzanie źródłami danych w przestrzeniach

Dodawanie i ładowanie danych

Po połączeniu danych Qlik Sense wyświetla podgląd w oknie Powiązania menedżera danych. Można dodać więcej źródeł danych, przekształcić dane i powiązać tabele.

Po zakończeniu przygotowywania danych kliknij przycisk Załaduj dane. Po wykonaniu tej czynności możesz używać danych w celu tworzenia wizualizacji w swojej aplikacji.

Dodawanie danych z nowego źródła danych

Zaawansowani użytkownicy

Ładowanie danych przy użyciu skryptu ładowania danych

Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem, możesz użyć skryptu ładowania danych.

Oto kilka rzeczy, które można wypróbować:

Przekazywanie danych lokalnych za pomocą Qlik DataTransfer

Jeśli masz lokalne źródła danych niedostępne dla SaaS editions of Qlik Sense, możesz przesłać dane za pomocą Qlik DataTransfer.

Spójrz na swoje dane

Sprawdzanie modelu danych

Chcesz dokładniej zajrzeć w swoje dane? Użyj przeglądarki modelu danych.

Najlepsze praktyki w zakresie modelowania danych

Oto kilka spraw, które należy uwzględnić podczas modelowania danych.

Tworzenie modeli logicznych do Wniosków przy użyciu Logiki biznesowej

Dostosuj model logiczny aplikacji, aby udoskonalić wyniki Wniosków.

Problemy?