Przeskocz do zawartości głównej

Qlik AutoML

NA TEJ STRONIE

Qlik AutoML

Qlik AutoML AutoML to platforma do generowania zautomatyzowanych modeli uczenia maszynowego i ich wdrażania jako predykcyjnych punktów końcowych.

Ten łącznik umożliwia wysyłanie danych do określonych predykcyjnych punktów końcowych i zwracanie prognoz, które zostaną załadowane do Qlik Sense.

Qlik AutoML jest oddzielną platformą SaaS Qlik Cloud i wymaga osobnej umowy licencyjnej.

Ograniczenia

  • Dane wysyłane przez Qlik Sense do Qlik AutoML są w formacie JSON . Typy danych pól muszą odpowiadać tym, które zostały zdefiniowane podczas tworzenia modelu

  • Łącznik Qlik AutoML ma ograniczenie 200 tysięcy wierszy na żądanie. Są one wysyłane do usługi punktu końcowego w partiach po 2 tysiące wierszy. Jeżeli wymagane jest przetworzenie większej liczby wierszy, użyj instrukcji Loop w skrypcie ładowania danych, aby przetworzyć więcej wierszy w partiach.

  • Jeżeli aplikacja jest regularnie ładowana, najlepsza praktyka polega na buforowaniu prognoz przy użyciu pliku QVD i wysyłaniu do punktu końcowego prognoz tylko nowych wierszy. Poprawi to wydajność ponownego ładowania aplikacji Qlik Sense i zmniejszy obciążenie punktu końcowego.

  • Podczas używania w wyrażeniu wykresu ważne jest podanie typów danych pól, ponieważ model musi je przetworzyć w poprawnym formacie ciągu lub liczbowym. Ograniczenie rozszerzeń po stronie serwera w wyrażeniach wykresu polega na tym, że typy danych nie są automatycznie wykrywane tak jak w skrypcie ładowania.

  • Jeśli używasz względnej nazwy połączenia i zdecydujesz się przenieść aplikację z przestrzeni udostępnionej do innej przestrzeni udostępnionej lub jeśli przeniesiesz aplikację z przestrzeni udostępnionej do przestrzeni prywatnej, aktualizacja połączenia analitycznego w celu odzwierciedlenia nowej lokalizacji przestrzeni może zająć trochę czasu.