Przeskocz do zawartości głównej

Hybrydowe dostarczanie danych

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Hybrydowe dostarczanie danych

Możesz dostarczać dane gotowe do wykorzystania w aplikacjach analitycznych dzięki hybrydowemu dostarczaniu danych. Źródła danych mogą być lokalne lub w chmurze. Dane są aktualizowane bez ręcznej interwencji. Hybrydowe dostarczanie danych jest dostępne na stronie głównej Data Services.

Niedostępne w:Użytkownicy Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) nie mogą korzystać z hybrydowego dostarczania danych.

Diagram przedstawia przepływ pracy hybrydowego dostarczania danych oraz sposób interakcji między komponentami systemu. Niebieskie strzałki pokazują przepływ danych, a czerwone strzałki pokazują przepływ sterowania.

Najpierw sprawdź Wymagania i ograniczenia systemowe, aby upewnić się, czy masz wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia.

Hybrydowe dostarczanie danych

 1. Aby połączyć Qlik Enterprise Manager i Qlik Cloud Services, musisz dodać zasób Enterprise Manager.

  Jest to zadanie konfiguracyjne, które wystarczy wykonać raz.

  Wymaga roli administratora dzierżawy w Qlik Cloud Services i uprawnień administratora na poziomie Enterprise Manager w Qlik Enterprise Manager.

  Połącz Qlik Cloud Services i Qlik Enterprise Manager

 2. Utwórz zadanie Replicate w Qlik Enterprise Manager, aby przesyłać dane w sposób ciągły ze źródła danych do obszaru umieszczania w chmurze.

  • Źródło danych może być lokalne lub w chmurze.

  Tworzenie zadania replikacji

 3. Utwórz zasób danych do umieszczania w Qlik Cloud Data Services i powiąż go z zadaniem Replicate. Zasób danych do umieszczania kontroluje zadanie Replicate umieszczające dane.

  Dane do umieszczania

 4. Utwórz zasób danych pamięci masowej, aby wygenerować tabele z danych do umieszczania.

  Generowanie i przechowywanie tabel

 5. Użyj tych zestawów danych w aplikacji analitycznej.

  Tworzenie aplikacji analitycznej przy użyciu tabel wygenerowanych za pomocą hybrydowego dostarczania danych

Strona główna Data Services

Dostęp do strony głównej Data Services można uzyskać, wybierając Data Services z menu uruchamiania (). Możesz tu tworzyć zasoby danych, które umieszczają dane z Twoich źródeł danych w obszarze umieszczania, i generować zestawy danych gotowe do analiz.

Kliknij Zarządzaj zasobami danych, aby znaleźć wszystkie zasoby danych. Możesz filtrować zasoby danych, aby je wyświetlać według przestrzeni, właściciela i znaczników. Znaczniki definiuje się podczas tworzenia zasobu danych.

Przestrzenie danych

Przestrzenie danych to zarządzane obszary dzierżawy Qlik Cloud, które są używane do tworzenia i przechowywania zasobów danych, takich jak kolekcje tabel do określonych zastosowań. W przestrzeni można również tworzyć nowe połączenia danych za pomocą łączników i dodawać zasoby zdalnego programu Enterprise Manager.

Więcej informacji zawiera temat Przestrzenie danych.

Każdy użytkownik ma także przestrzeń prywatną, w której domyślnie przechowywane są zasoby danych tworzone przez tego użytkownika. Przestrzenie prywatne mają charakter osobisty.

Uwaga: Nie można przenosić zasobów danych między przestrzeniami.

Zasoby danych

Zasób danych to kolekcja tabel do określonego celu. Jest to główna jednostka pracy w Qlik Cloud Data Services. Możesz tworzyć zasoby danych następujących typów:

 • Umieszczanie

  Kopiuj dane w sposób ciągły z lokalnego źródła danych do obszaru umieszczania. Zasób danych do umieszczania jest połączony z zadaniem Qlik Replicate, które wykonuje faktyczne umieszczanie.

  Dane do umieszczania

 • Pamięć masowa (QVD)

  Utwórz gotowe do użycia tabele QVD z danych skopiowanych przez zasób danych do umieszczania. Tabela QVD jest aktualizowana danymi do umieszczania bez ręcznej interwencji.

  Tworzenie zasobu danych w celu generowania tabel QVD

Możesz utworzyć nowy zasób danych, klikając Dodaj nowy na górnym pasku, a następnie klikając Utwórz zasób danych. W oknie dialogowym Utwórz zasób danych wybierz typ aplikacji do utworzenia.

Karta zasobu wyświetla informacje o stanie zasobu.

 • Dane są zaktualizowane do

  Dane ze wszystkich transakcji źródłowych do tego czasu są dostępne do użycia z tego zasobu danych. Te informacje są dostępne dla zasobu danych po załadowaniu wszystkich tabel i zastosowaniu pierwszego zestawu zmian.

 • Tabele z błędem

  Liczba tabel z błędami.

 • Status

  Status zasobu danych.

  Gdy aplikacja jest w stanie Uruchomiono, ciągle czeka na skopiowanie zaktualizowanych danych, a niekoniecznie kopiuje dane w tym czasie.

Uwaga: Zasobami danych zarządza się w Management Console.

Źródła danych

Źródła danych łączą się z pamięcią zewnętrzną i Qlik Enterprise Manager.

 • Powiązania między danymi

  Połączenia danych tworzy się, aby umożliwić zasobom danych dostęp do pamięci zewnętrznej.

  • Połączenie Amazon S3 do odczytu z obszaru umieszczania Amazon S3.

  • Połączenie Amazon S3 do zapisu tabel QVD w zarządzanym przez klienta obszarze pamięci Amazon S3.

  Nowe połączenie danych tworzy się, klikając Dodaj nowe na górnym pasku, a następnie klikając Utwórz połączenie danych. Należy wybrać rodzaj źródła danych, a następnie wprowadzić adres i informacje uwierzytelniające.

  Połączenia danych może aktualizować tylko ich właściciel.

  Tworzenie zasobu danych w celu generowania tabel QVD

 • Zasoby zdalnego programu Enterprise Manager

  Jest to połączenie ze zdalnym serwerem Qlik Enterprise Manager, który kontroluje serwer Qlik Replicate wykonujący zadanie umieszczania.

  Połącz Qlik Cloud Services i Qlik Enterprise Manager

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE: