Przeskocz do zawartości głównej

Wymagania i ograniczenia systemowe

NA TEJ STRONIE

Wymagania i ograniczenia systemowe

W tej sekcji opisano wymagania i ograniczenia dotyczące hybrydowego dostarczania danych.

Najpierw sprawdź wymagania, aby upewnić się, czy masz wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia.

Więcej informacji o przepływie pracy i składnikach systemu zawiera temat Hybrydowe dostarczanie danych

Wymagania

Wymagania ogólne dotyczące hybrydowego dostarczania danych.

 • Dzierżawa w Qlik Cloud z Qlik Sense Enterprise SaaS.

  Użytkownik potrzebuje licencji na dostęp Professional w celu tworzenia i uruchamiania zasobów danych oraz zarządzania nimi w przestrzeni danych.

  Użytkownicy z dostępem Analyzer mogą korzystać z aplikacji analitycznych zawierających dane ładowane z przestrzeni danych.

  Zob. Przestrzenie danych

 • Zainstalowana wersja Qlik Replicate 2021.5 SR4

  Instalacja Qlik Replicate (tylko w języku angielskim)

  Zawsze możesz pobrać kompatybilną wersję Qlik Replicate z Ustawienia profilu > Narzędzia w swoim menu profilu.

  Wymagania dotyczące licencji:

  • Typ źródła: zgodnie z lokalnym źródłem danych.
  • Typ celu: zgodnie z obszarem umieszczania danych w chmurze, którego chcesz użyć. Zobacz szczegółowe wymagania poniżej,

 • Program Qlik Enterprise Manager w wersji 2021.5 zainstalowany i skonfigurowany z dostępem do serwera Qlik Replicate.

  Instalowanie Qlik Enterprise Manager (tylko w języku angielskim)

  Zawsze możesz pobrać kompatybilną wersję Qlik Enterprise Manager z Ustawienia profilu > Narzędzia w swoim menu profilu.

  • Musisz mieć dostęp logiczny do serwera Qlik Enterprise Manager z chmury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie serwerów (tylko w języku angielskim) w pomocy online Qlik Enterprise Manager.

  • Aby połączyć się z Qlik Cloud, musisz mieć uprawnienia administratora na poziomie Enterprise Manager.

 • Źródło danych obsługiwane przez Qlik Replicate.

  Źródło danych musi być skonfigurowane z dostępem do odczytu z serwera Qlik Replicate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Obsługiwane źródłowe punkty końcowe (tylko w języku angielskim) w pomocy online Qlik Replicate.

  Każda tabela źródłowa musi zawierać co najmniej jeden klucz podstawowy lub unikatowe pole indeksu.

  Następujące źródłowe bazy danych nie są obsługiwane:

  • Źródła, które nie obsługują przetwarzania zmian.

  • Bazy źródłowe, które nie wysyłają wszystkich danych w zdarzeniach aktualizacji, na przykład oparte na dziennikach SAP HANA, SAP Extractor, Salesforce i Oracle z wyłączonym pełnym rejestrowaniem uzupełniającym. 

  W przypadku pracy z SAP HANA źródłowy punkt końcowy musi być skonfigurowany do pracy w trybie opartym na wyzwalaczu.

  W przypadku pracy z SAP Extractor docelowy punkt końcowy musi być skonfigurowany z kluczami głównymi.

  W przypadku pracy ze źródłami Oracle źródłowa baza danych musi być skonfigurowana z pełnym uzupełniającym rejestrowaniem w dzienniku dla wszystkich kolumn tabeli źródłowej.

 • Musisz być administratorem dzierżawy, aby móc utworzyć zasób zdalnego programu Enterprise Manager podczas ustanawiania połączenia z Qlik Enterprise Manager.

  Połącz Qlik Cloud i Qlik Enterprise Manager

 • Podczas łączenia się ze źródłami danych poza Qlik Cloud być może trzeba będzie dodać bazowe adresy IP Qlik Cloud do listy dozwolonych.

  Więcej informacji zawiera temat Nawiązywanie połączenia ze źródłami danych z sieci prywatnej.

Wymagania dotyczące generowania tabel QVD

 • Licencja Qlik Replicate dla Typu celu: Qlik Cloud Landing (Amazon S3 z ustawieniami dostosowanymi do hybrydowego dostarczania danych).

 • Zasobnik Amazon S3 na dane do umieszczenia z dostępem do zapisu z serwera Qlik Replicate i dostępem do odczytu z dzierżawy Qlik Cloud.

  Więcej informacji zawiera temat Wymagania wstępne (tylko w języku angielskim) w pomocy online Qlik Replicate.

  Ostrzeżenie: Sprawdź, czy strefa umieszczania jest bezpieczna. Możesz używać szyfrowania po stronie serwera przy użyciu kluczy zarządzanych przez Amazon S3 lub przez AWS KMS.
 • Jeśli chcesz zachować dane pamięci masowej (QVD) we własnej pamięci zarządzanej, a nie w pamięci zarządzanej Qlik, potrzebujesz zasobnika Amazon S3. Możesz użyć tego samego zasobnika Amazon S3, z którego korzystasz na potrzeby umieszczania danych, ale wymaga to również dostępu do zapisu z dzierżawy Qlik Cloud. Musisz także użyć oddzielnych folderów do przechowywania danych do umieszczania i danych pamięci.

  Jeśli zarządzasz pamięcią masową, nie można używać opcji Utwórz aplikację z danych ani Profil danych w Analytics Hub.

  Ostrzeżenie: Sprawdź, czy zarządzana pamięć masowa jest bezpieczna. Możesz używać szyfrowania po stronie serwera przy użyciu kluczy zarządzanych przez Amazon S3 lub przez AWS KMS.

Wymagania Snowflake

Ostrzeżenie: Nie można użyć obszaru umieszczania danych Amazon S3, jeśli chcesz dostarczyć dane do Snowflake.

Ograniczenia

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące sposobu korzystania z hybrydowego dostarczania danych.

Typowe ograniczenia

 • Replikacja zmian DDL nie jest obsługiwana. Jeśli wprowadzisz zmiany w schemacie w źródle danych, musisz utworzyć nowe zasoby danych.

 • Nie można zmienić właściciela zasobu danych ani przenieść zasobu danych do innej przestrzeni.

 • Automatyczne czyszczenie obszaru umieszczania nie jest obsługiwane. Może to wpłynąć negatywnie na wydajność. Zalecamy czyszczenie ręczne.

 • Podczas stosowania zmian w tabelach w zasobie danych pamięci masowej nie ma spójności transakcyjnej między różnymi tabelami w zasobie. Spójność transakcyjną można osiągnąć po zakończeniu przetwarzania zmian.

 • Tabele związane z umieszczaniem są wyświetlane jako zestawy danych w centrum analiz. Nie można użyć tych tabel w aplikacji analitycznej.

Ograniczenia podczas generowania tabel QVD

 • Przestrzenie danych zawsze działają ze standardową pojemnością, która ogranicza pojemność zasobów danych pamięci masowej. Każda tabela przetwarzana przez zasób danych pamięci masowej powinna mieć ogólny rozmiar, obejmujący zmiany, który nie przekracza obsługiwanego rozmiaru standardowych aplikacji (w pamięci).

Ograniczenia Snowflake

 • Uwierzytelnianie OAuth nie jest obsługiwane podczas łączenia się z Snowflake.

 • Wszystkie tabele są zapisywane w tym samym schemacie wewnętrznym, a wszystkie widoki są zapisywane w tym samym schemacie zasobu danych w pamięci masowej. Dlatego nie można mieć dwóch tabel o tej samej nazwie w różnych schematach w jednym zasobie umieszczania danych.

  Więcej informacji na temat generowanych tabel w Snowflake zawiera temat Struktura tabel i widoków generowanych w Snowflake.