Przeskocz do zawartości głównej

Połącz Qlik Cloud i Qlik Enterprise Manager

NA TEJ STRONIE

Połącz Qlik Cloud i Qlik Enterprise Manager

Musisz połączyć Qlik Cloud i Qlik Enterprise Manager, aby móc kontrolować zadanie replikacji na potrzeby danych do umieszczenia. Jest to zadanie konfiguracyjne, które wystarczy wykonać raz.

Qlik Enterprise Manager można połączyć tylko z jednym dzierżawcą Qlik Cloud. Zasób zdalnego programu Enterprise Manager w Qlik Cloud nie zawiera żadnych informacji o podłączonym komputerze z Enterprise Manager.

Połączenie jest inicjowane po stronie Enterprise Manager. Po zainicjowaniu kanał jest zabezpieczony i dwukierunkowy.

Odbywa się to w trzech krokach:

 1. Utwórz klucz rejestracji w Enterprise Manager.

  Uwaga: Aby to zrobić, musisz mieć uprawnienia administratora na poziomie Enterprise Manager w programie Qlik Enterprise Manager.
  1. Kliknij Ustawienia na pasku menu programu Qlik Enterprise Manager w prawym górnym rogu.
  2. Kliknij kartę Qlik Cloud Services.
  3. Wprowadź adres dzierżawy Qlik Cloud.

   Przykład: https://mytenant.qlikcloud.com

  4. Kliknij Utwórz klucz rejestracji.
  5. Kliknij Wyświetl i skopiuj klucz rejestracji... i skopiuj klucz.
 2. Utwórz zasób zdalnego programu Enterprise Manager w dzierżawie Qlik Cloud przy użyciu klucza rejestracji.

  Uwaga: W tym celu jest wymagana rola administratora dzierżawy. Jeśli nie jesteś administratorem dzierżawy, poproś administratora dzierżawy o utworzenie zasobu zdalnego programu Enterprise Manager.
  1. W dzierżawie Qlik Cloud przejdź do strony głównej Data Services. W menu modułu uruchamiającego kliknij Data Services.
  2. Musisz zarejestrować zasób w przestrzeni, w której użytkownicy zasobu mają rolę Może używać.

   • Przejdź do istniejącej przestrzeni, w której użytkownicy mają rolę Może używać, lub:

   • Utwórz przestrzeń danych, klikając Dodaj nowe, a następnie wybierając Utwórz przestrzeń danych. Wprowadź nazwę przestrzeni i kliknij Utwórz. Przypisz rolę Może używać użytkownikom, którzy muszą uzyskiwać dostęp do zasobu.

  3. Kliknij Źródła danych.
  4. Kliknij Dodaj zasób zdalnego programu Enterprise Manager.
  5. Wprowadź nazwę wyświetlaną i opis zasobu.

   Porada: Zalecamy wybranie nazwy i opisu zasobu umożliwiających identyfikację serwera Enterprise Manager, z którym jest połączony zasób. Zasób nie będzie zawierał żadnych innych informacji identyfikujących serwer Enterprise Manager.
  6. Wklej klucz rejestracji w polu Klucz rejestracji.
  7. Kliknij polecenie Utwórz.

   Zasób został utworzony w Qlik Cloud, ale musisz nawiązać połączenie w programie Enterprise Manager.

 3. Nawiąż połączenie w programie Enterprise Manager.

  1. Kliknij Ustawienia na pasku menu programu Enterprise Manager.
  2. Kliknij kartę Qlik Cloud Services.
  3. Kliknij Połącz.

Serwer Enterprise Manager jest teraz połączony z dzierżawą Qlik Cloud. Okno dialogowe powinno teraz wyświetlać stan Nawiązano połączenie, a także informacje o połączonej dzierżawie Qlik Cloud.

Możesz zweryfikować połączenie w dzierżawie Qlik Cloud. Sprawdź w obszarze Źródła danych w przestrzeni, w której utworzono zasób programu Enterprise Manager. Utworzony zasób powinien mieć teraz stan Nawiązano połączenie.

Po nawiązaniu połączenia automatycznie tworzony jest użytkownik o nazwie Qlik\QCSConnectionBroker w programie Enterprise Manager. Użytkownik otrzymuje uprawnienia administratora na poziomie Enterprise Manager. Wszelkie żądania wysyłane przez Qlik Cloud do programu Enterprise Manager są dokonywane przez tego użytkownika. Nie zalecamy zmiany uprawnień tego użytkownika w programie Enterprise Manager, ponieważ może to prowadzić do błędów w Qlik Cloud.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem

Jeśli połączenie ma status Rozłączono:

 • Sprawdź, czy działa połączenie sieciowe między programem Enterprise Manager a Qlik Cloud.

 • Sprawdź, czy zasób programu Enterprise Manager w dzierżawie Qlik Cloud jest włączony.

 • Sprawdź, czy połączenie z dzierżawą Qlik Cloud jest włączone w Enterprise Manager.

Po sprawdzeniu, czy sieć działa, a zasób jest włączony, spróbuj kliknąć Ponów próbę na karcie Qlik Cloud Services ustawień programu Qlik Enterprise Manager.

Jeśli kliknięcie przycisku Ponów próbę nie spowoduje uzyskania statusu Nawiązano połączenie:

 1. Kliknij Klucz rejestracji > Utwórz nowe na karcie Qlik Cloud Services ustawień programu Qlik Enterprise Manager.

 2. Kliknij Wyświetl i skopiuj klucz rejestracji... i skopiuj klucz.

 3. Przejdź do Qlik Cloud i otwórz zasób w sekcji Zasoby danych.

  Kliknij Aktualizuj klucz rejestracji, wklej klucz i kliknij Aktualizuj.