Przeskocz do zawartości głównej

Generowanie i przechowywanie tabel

Tabele można generować przy użyciu zasobu danych pamięci masowej. Zasób danych pamięci masowej korzysta z danych umieszczonych w obszarze umieszczania w chmurze przez zasób danych do umieszczania. Tych tabel można używać na przykład w aplikacji analitycznej.

Aby zdefiniować dane do umieszczenia, wybierz zasób danych do umieszczenia.

 • Jeśli dane zostały umieszczone w zasobniku Amazon S3, możesz wygenerować tabele QVD.

 • Jeśli dane zostały umieszczone w Snowflake, możesz wygenerować tabele i widoki w Snowflake.

Zasób danych do umieszczenia musi zostać skatalogowany, co oznacza, że nie można użyć zasobów danych w następujących stanach.

 • Nowe

 • Gotowy do uruchomienia ze wskazaniem, że zasób nie jest skatalogowany.

Uwaga: Nie można dokonać częściowego wyboru tabel w zasobie danych do umieszczenia.

Monitorowanie generowania tabeli

Stan i postęp generowania tabeli możesz monitorować po kliknięciu Monitoruj. Podczas pierwszego ładowania Stan pełnego ładowania przedstawia postęp operacji. Po przetworzeniu zmian możesz również wyświetlić status i postępy Ostatniej partii zmian.

Uwaga: Dane ze wszystkich transakcji źródłowych do czasu pokazywanego w Zasób danych jest zaktualizowany do są dostępne do użycia z tego zasobu danych. Te informacje są dostępne dla zasobu danych po załadowaniu wszystkich tabel i zastosowaniu pierwszego zestawu zmian. Po wybraniu generowania widoków na żywo możesz również wyświetlać, kiedy widoki na żywo są aktualizowane.

W odniesieniu do każdej tabeli lub zmiany możesz wyświetlić następujące szczegóły:

 • Stan

  Pokazuje aktualny stan tej tabeli lub zmiany.

  • Zakończono — ładowanie lub zmiana zakończyły się pomyślnie.

  • Ładowanie — trwa przetwarzanie tabeli lub zmiany.

  • W kolejce — tabela lub zmiana czeka na przetworzenie

  • Błąd — podczas przetwarzania tabeli lub zmiany wystąpił błąd.

 • Rozpoczęto

  Czas rozpoczęcia ładowania lub przetwarzania zmian.

 • Zakończono

  Czas zakończenia ładowania lub przetwarzania zmian.

 • Czas trwania

  Czas trwania ładowania lub przetwarzania zmian w formacie gg:mm:ss.

 • Przetworzone rekordy

  Liczba rekordów przetworzonych w ramach ładowania lub zmiany.

 • Przepustowość (rekordy/sekundę)

  Przepustowość jest aktualizowana dopiero po zakończeniu ładowania.

 • Komunikat

  Wyświetla komunikat o błędzie w razie niepowodzenia ładowania lub zmiany.

Tabele będą ciągle aktualizowane nowymi danymi w miarę aktualizowania obszaru umieszczania przez zadanie replikacji. Każda partia dotyczy rekordów z określonego przedziału czasu. Przedział czasu ostatniej partii możesz zobaczyć w Ostatniej partii zmian.

Kartę zasobu danych można też sprawdzić na stronie głównej Data Services. Kiedy Dane są zaktualizowane do pokazuje datę i godzinę ostatniej aktualizacji, tabele powinny być dostępne w sekcji Dane w hubie Analytics Hub.

Uwaga: Po rozpoczęciu generowania tabel nie można zmienić ustawień ani dołączonych zestawów danych.

Operacje na zasobie danych pamięci masowej

Z menu zasobów na stronie głównej Data Services można wykonać następujące operacje na zasobie danych do umieszczania.

 • Otwórz

  Powoduje otwarcie zasobu danych pamięci masowej. Umożliwia przeglądanie struktury tabeli i szczegółów dotyczących zasobu danych oraz monitorowanie statusu pełnego załadowania i partii zmian.

 • Edytuj

  Umożliwia edycję nazwy i opisu zasobu oraz dodawanie znaczników.

 • Zatrzymaj

  Powoduje zatrzymanie działania zasobu danych. Zasób danych nie będzie już aktualizował tabel.

 • Wznów

  Umożliwia wznowienie działania zasobu danych od momentu, w którym został zatrzymany.

 • Usuń

  Powoduje usunięcie zasobu danych.

Ładowanie tabel

Tabele można załadować z danych do umieszczania, kiedy zasób danych jest otwarty, a aplikacja działa. Ładowanie rozpoczyna się po przetworzeniu następnej partii zmian.

Jeśli dane do umieszczania mają ponad 96 godzin, przed uruchomieniem zasobu danych trzeba będzie ponownie załadować tabele w zasobie danych do umieszczenia, który zasila ten zasób danych.

 • Aby załadować wszystkie tabele:

  Kliknij , a następnie Przeładuj.

 • Aby załadować określone tabele:

  1. Otwórz kartę Monitoruj.

  2. Wybierz tabele, które chcesz załadować.

  3. Kliknij przycisk Przeładuj tabele.

Jeśli wystąpił błąd w zadaniu Replicate, musisz załadować zasób danych do umieszczania z zadania Replicate, zanim będzie można wykonać załadowanie w zasobie danych pamięci masowej.