Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie zasobu danych w celu generowania tabel QVD

Zasób danych w pamięci tworzy się na stronie głównej Data Services. Zasób danych w pamięci pobiera dane z zasobnika Amazon S3, konwertuje je na tabele QVD i je przechowuje. Tabele mogą być przechowywane w pamięci zarządzanej Qlik Cloud lub w pamięci zarządzanej przez Ciebie. Dane są stale aktualizowane z lokalnego źródła danych.

 1. Kliknij Dodaj nowy na stronie głównej Data Integration i wybierz Utwórz zasób danych.
 2. W oknie dialogowym Utwórz zasób danych wypełnij następujące pola:

  • Nazwa: Nazwa zasobu danych.

  • Przestrzeń Określ przestrzeń docelową zasobu danych.

  • Typ zasobu: Wybierz Pamięć masowa (QVD).

  • Wybierz Otwórz, aby otworzyć zasób danych po jego utworzeniu.

  Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij Utwórz.

 3. Kliknij Wybierz dane źródłowe.

 4. Wybierz zasób danych do umieszczania, którego chcesz użyć jako źródła zasobu danych pamięci masowej, i kliknij Wybierz. Wybrać można tylko zasoby danych do umieszczania Amazon S3.

  Wyświetlone zostanie okno dialogowe Ustawienia źródła i pamięci.

 5. Źródło

  Wybierz połączenie danych do zasobnika Amazon S3 używanego przez zasób danych do umieszczania. Jest to ten sam zasobnik zdefiniowany w docelowym punkcie końcowym zadania Replicate. Połączenie powinno mieć dostęp do odczytu z dzierżawy Qlik Cloud.

  Jeśli nie masz połączenia danych, musisz je utworzyć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Amazon S3 (tylko w języku angielskim).

 6. Pamięć masowa

  Wybierz, gdzie chcesz przechowywać tabele QVD.

  • Zarządzana pamięć masowa Qlik

  • Pamięć masowa zarządzana przez klienta

   Tabele QVD możesz przechowywać w zasobniku Amazon S3 zarządzanym przez Ciebie. Wybierz połączenie danych z zasobnikiem Amazon S3, którego chcesz używać do przechowywania. Połączenie powinno mieć dostęp do zapisu z dzierżawy Qlik Cloud.

   Jeśli nie masz połączenia danych, musisz je utworzyć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Amazon S3 (tylko w języku angielskim).

 7. Folder do użycia:

  Wybierz folder, który ma być używany podczas przechowywania tabel QVD w pamięci. Jeśli folder nie istnieje, zostanie utworzony po uruchomieniu zasobu danych. Tabele QVD można przechowywać w katalogu głównym zasobnika po wybraniu opcji Katalog główny.

  W przypadku wybrania opcji Pamięć masowa zarządzana przez klienta nazwa folderu musi być prawidłowa zgodnie z wytycznymi nazewnictwa Amazon S3.

  Ostrzeżenie: Nie używaj folderu innego źródła danych. Może to spowodować wzajemne zastępowanie tabel QVD przez oba zasoby danych.
 8. Kliknij OK, aby potwierdzić ustawienia. Możesz teraz wyświetlić podgląd struktury tabeli przed rozpoczęciem generowania tabel QVD.

 9. Kliknij Zapisz, aby zapisać zasób danych.

 10. Kliknij Uruchom, aby rozpocząć generowanie tabel QVD.

Tabele QVD zostaną teraz wygenerowane, jeśli użyto uruchomionego zasobu danych do umieszczania i wykonano już pełne ładowanie danych do umieszczania.

Uwaga: Po uruchomieniu pierwszej partii dla każdej tabeli jest dodawana do tabeli nowa kolumna o nazwie „znacznik czasu” zawierająca zaktualizowany czas dodania wiersza do tabeli.

Jeśli istnieje partia zmian przed zakończeniem wstępnego ładowania, ustawienie Dane są zaktualizowane do na karcie zasobu zostanie zaktualizowane dopiero po zakończeniu wstępnego ładowania i zastosowaniu pierwszej partii zmian.

Załóżmy na przykład, że ładujesz zasób danych, który zawiera tabelę zamówień zawierającą 1 milion zamówień oraz tabelę szczegółów zamówień zawierającą 10 milionów szczegółów zamówień. Pełne załadowanie tabel zajmuje odpowiednio 10 i 20 minut. Najpierw ładowana jest tabela zamówień, a następnie szczegółów zamówień. Podczas ładowania tabeli zamówień wstawiono nowe zamówienie. Tak więc po załadowaniu szczegółów zamówienia mogą one zawierać szczegóły nowego zamówienia, które nie istnieje jeszcze w tabeli zamówień. Tabele zamówień i zamówień będą zsynchronizowane i w pełni zaktualizowane do tego samego punktu w czasie dopiero po zastosowaniu pierwszej partii zmian.

Tabele QVD można znaleźć w hubie Qlik Sense w sekcji Katalog. Wybierz Dane w sekcji Typy, aby wyświetlić zestawy danych.