Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie aplikacji analitycznej przy użyciu tabel wygenerowanych za pomocą hybrydowego dostarczania danych

NA TEJ STRONIE

Tworzenie aplikacji analitycznej przy użyciu tabel wygenerowanych za pomocą hybrydowego dostarczania danych

Możesz używać tabel utworzonych przez zasób danych pamięci masowej w aplikacji analitycznej. Tabele są dostępne w hubie Qlik Sense.

Można także użyć tabel Snowflake w takich obiektach jak:

 • Aplikacje On-demand.

 • Widoki dynamiczne

 • Aplikacje innych firm

Tworzenie aplikacji z tabeli QVD wygenerowanej za pomocą hybrydowego dostarczania danych

Kliknij Katalog, a następnie wybierz Dane w sekcji Typy, aby wyświetlić tabele.

Kliknij Szczegóły na tabeli, aby wyświetlić informacje o niej. Jeśli samodzielnie zarządzasz pamięcią QVD, musisz połączyć tabelę, zanim będzie można użyć polecenia Utwórz aplikację z danych lub Profilu danych.

 • Kliknij Profil danych, aby wyświetlić informacje o profilu danych.

 • Kliknij Utwórz aplikację z danych, aby utworzyć nową aplikację analityczną na podstawie tabeli.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu aplikacji analitycznych, zobacz temat Tworzenie aplikacji i dodawanie danych.

Łączenie tabeli QVD

Jeśli samodzielnie zarządzasz pamięcią, a nie korzystasz z pamięci zarządzanej Qlik, musisz połączyć zestaw danych, zanim będzie można użyć polecenia Utwórz aplikację z danych lub Profilu danych.

 1. Otwórz tabelę.

 2. Kliknij Połącz z zestawem danych.

  Wyświetlane są ustawienia Połącz z zestawem danych. Nazwa zasobnika jest już wypełniona.

 3. Dodaj swój Klucz dostępu i Klucz tajny do wyświetlanego zasobnika.

 4. Kliknij Połącz z zestawem danych.

Teraz powinno być możliwe wykonanie następujących czynności:

 • Kliknij Profil danych, aby wyświetlić informacje o profilu danych.

 • Kliknij Utwórz aplikację z danych, aby utworzyć nową aplikację analityczną na podstawie tabeli QVD.

Używanie tabel Snowflake wygenerowanych za pomocą hybrydowego dostarczania danych

 1. Sprawdź, czy masz połączenie z bazą danych Snowflake, w której przechowywane są wygenerowane tabele.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie połączenia z Snowflake (tylko w języku angielskim).

 2. Połącz się z bazą danych Snowflake i dodaj potrzebne widoki do swojej aplikacji.

  Zobacz Wybieranie i ładowanie danych z bazy danych Snowflake (tylko w języku angielskim), aby uzyskać więcej informacji.

Najlepszą praktyką jest używanie widoków podczas odczytywania danych zamiast tabel z pamięci masowej. Więcej informacji o tabelach i widokach zawiera temat Struktura tabel i widoków generowanych w Snowflake.

Ładowanie danych

Tabele będą stale aktualizowane przez zasoby danych, aby były zsynchronizowane ze źródłem danych, ale aplikacja korzystająca z tabel nie będzie automatycznie odświeżana. Gdy aplikacja będzie gotowa, należy utworzyć harmonogram ładowania, aby dane aplikacji były stale odświeżane. Musisz wziąć pod uwagę harmonogram ładowania. Zalecamy ładowanie aplikacji w miarę możliwości po prawdopodobnym zaktualizowaniu tabel przy użyciu świeżych danych.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Ładowanie danych aplikacji w hubie w chmurze.

Uwaga: Za każdym razem, gdy aplikacja otrzyma nowe dane, wszystkie wizualizacje muszą zostać ponownie obliczone.
Ostrzeżenie: Jeśli zachowasz historię transakcji, która nie jest już dostępna w źródle, utracisz te dane po załadowaniu danych aplikacji.