Przeskocz do zawartości głównej

Oznaczanie zestawów danych

NA TEJ STRONIE

Oznaczanie zestawów danych

Znaczniki (znane również jako metaznaczniki) są stosowane przez użytkowników, aby pomóc w lokalizowaniu i porządkowaniu danych. Współtwórcy danych wprowadzają i stosują dowolne znaczniki do zestawów danych w celu usprawnienia wyszukiwania i kategoryzacji. Jest to przydatne narzędzie dla administratorów danych, którzy muszą filtrować określone typy zasobów danych z wielu powodów, w tym na potrzeby alokacji zasobów centrum kosztów, segmentacji działów sprzedaży i marketingu oraz uprawnień i strategii zarządzania. Twórcy aplikacji i konsumenci danych używają znaczników do identyfikowania zestawów danych w celu poprawy wydajności i organizacji.

Z karty Strona główna huba przejdź do Twoich danych lub w sekcji Katalog odfiltruj TypyDane.

  1. Wybierz Otwórz zestaw danych, otwórz menu icon More menu i wybierz Edytuj. Pojawi się pole, w którym można edytować Nazwę, Opis i Znaczniki zestawu danych. Znaczniki, które zostały już zastosowane do zestawu danych, pojawią się na liście.

  2. W polu Znaczniki wprowadź znaczniki składające się z dowolnego ciągu znaków (dozwolone są spacje i znaki specjalne z limitem 31 znaków w różnych znacznikach). Następnie wprowadź każdy znacznik osobno i Zapisz nowe znaczniki. Poszczególne znaczniki można usunąć, wybierając na nich x.

  3. Zastosuj konfigurowane przez użytkownika metaznaczniki do zestawów danych, aby usprawnić wyszukiwanie i filtrowanie
    Dataset tags entry
  4. Otwórz kartę Katalog, jeśli nie jest otwarta. Na liście rozwijanej Typy wybierz pozycję Dane.
  5. Wybierz Wszystkie filtry, aby otworzyć panel Filtry po lewej stronie; przewiń w dół i wprowadź Znaczniki, aby filtrować zbiory danych.
  6. Filter dataset on applied tags

Uprawnienia

Do stosowania znaczników do zestawów danych są wymagane uprawnienia. Działanie oznaczania zestawów danych jest powiązane z szerszym uprawnieniem Edytowanie źródeł danych w przestrzeni. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych lub Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych.

  • Oznaczanie danych> Edytowanie i stosowanie właściwości do źródła danych w przestrzeni

Przykład