Przeskocz do zawartości głównej

Rozumienie danych za pomocą narzędzi katalogu

Narzędzia katalogu danych pomagają zwiększyć efektywność procesów związanych z danymi przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Dostęp do krytycznych metadanych biznesowych oraz możliwość stosowania znaczników zdefiniowanych przez użytkownika i właściwości kategorii są niezbędne dla analityków danych i grup biznesowych. Administratorzy danych mogą weryfikować dokładność zawartości danych i optymalizować proces data discovery, przypisując i edytując metadane biznesowe (nazwy, opisy, terminy, znaczniki i właściwości). Użytkownicy Business Intelligence i twórcy aplikacji mogą konfigurować spersonalizowane znaczniki, stosować właściwości oraz przeglądać próbki zestawów danych i statystyki profilu, aby zestawy danych były łatwe do znalezienia i zawierały właściwe informacje.

Narzędzia katalogu są dostępne w odniesieniu do nowych i już istniejących zestawów danych, do których użytkownik ma dostęp w swoich przestrzeniach prywatnych i udostępnionych. Użytkownicy mają wgląd w pliki danych, które pomagają im uzyskiwać wnioski i dokonywać ustaleń dotyczących danych. Użytkownicy mogą zobaczyć, skąd dane pochodzą, jakiego są rodzaju oraz jak najlepiej je analizować i wykorzystywać. Te informacje pomagają w ustaleniu, czy należy utworzyć nową aplikację z danymi, czy też załadować dane do istniejącej już aplikacji.

W hubie w chmurze dostępne są następujące narzędzia katalogu do procesu data discovery i zarządzania metadanymi biznesowymi:

  • Przeglądarka szczegółów zestawów danych: Tutaj można przejrzeć informacje biznesowe i techniczne dotyczące zestawu danych. Szczegółowe informacje obejmują plik źródłowy, znaczniki czasu utworzenia i ostatniej modyfikacji, twórcę, rozmiar, zastosowane znaczniki i właściwości. Pełną listę zawiera temat Wyświetlanie szczegółów zestawu danych.
  • Oznaczanie danych w celu usprawnienia wyszukiwania: Znaczniki są metaznacznikami umożliwiającymi filtrowanie, które pomagają w porządkowaniu i odkrywaniu danych. Użytkownicy przypisują znaczniki, które można wyszukiwać w celu szybkiego uzyskiwania dostępu do zasobów danych i ich identyfikacji. Instrukcję oznaczania zestawów danych zawiera temat Oznaczanie zestawów danych.
  • Widoki profilu danych i próbkowanie: Katalog profiluje zestawy danych przy użyciu statystyk, takich jak nazwa, typ danych, wartości próbek, najczęściej występujące wartości i częstotliwość występowania wartości, a także liczby wartości odrębnych. Użytkownicy wybierają interesujące ich statystyki profilu, aby odkrywać trendy i anomalie w danych. Informacje o wizualizacji danych pól oraz listę dostępnych statystyk profilu zawiera temat Profilowanie danych.
  • Właściwości zestawu danych: Standardy zarządzania danymi znacznie się różnią w zależności od regionu i branży. Na większość procesów związanych z danymi wpływa w pewien sposób potrzeba zabezpieczenia danych przez ograniczenie dostępu. Konfigurowane przez użytkownika właściwości odnoszące się do regionalnych i światowych standardów oraz zasad dotyczących prywatności i wrażliwości danych służą do identyfikacji zestawów danych przy użyciu niestandardowych i specyficznych dla danego sektora kategorii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie właściwości zestawu danych.
  • Tworzenie aplikacji z danych: Qlik nadaje pierwszeństwo danym i oferuje opcję przesłania plików danych oraz uzyskania wniosków przed utworzeniem aplikacji. Jest to kluczowy element przepływu pracy od etapu nieprzetworzonych danych do etapu danych gotowych do analizy. Aby utworzyć aplikację na podstawie danych, zobacz temat Tworzenie aplikacji z danych. Aby przesłać pliki danych do istniejącej już aplikacji, zobacz temat Dodawanie danych z załadowanych plików danych.