Przeskocz do zawartości głównej

Projektowanie aplikacji i wizualizacji

Po utworzeniu aplikacji i dodaniu danych możesz rozpocząć projektowanie arkuszy i wizualizacji w aplikacji.

Aplikację można dostosować wizualnie do dowolnych standardów za pomocą odpowiednich stylów. Style są stosowane do wszystkich arkuszy w aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Stosowanie stylu aplikacji.

Arkusze nadają strukturę Twoim pomysłom i zastosowaniu aplikacji. Arkusz to miejsce, w którym umieszczane są wykresy i tabele na potrzeby wizualizacji danych. Aplikacja może zawierać kilka arkuszy. Wybory użytkownika wpływają na wizualizacje bez względu na to, w których arkuszach zostały dokonane. Więcej informacji zawiera temat Porządkowanie aplikacji za pomocą arkuszy.

Wybory i elementy stylu mają wpływ na wszystkie arkusze w aplikacji

Styling a sheet with selections and background color

Wizualizacje umożliwiają prezentowanie danych w taki sposób, aby użytkownicy aplikacji mogli je interpretować i eksplorować. Przykładowo wykres słupkowy, który porównuje liczbę sprzedaży w różnych regionach lub tabela z dokładnymi wartościami dla tych samych danych. Dobre wizualizacje ułatwiają szybkie i dokładne interpretowanie wyświetlanych danych. Więcej informacji o wizualizacjach w Qlik Sense zawiera temat Qlik Sense — wizualizacje. Więcej informacji dotyczących tworzenia wizualizacji zawiera temat Tworzenie i edytowanie wizualizacji.

Możesz przesyłać obrazy do biblioteki multimediów aplikacji, aby używać ich w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania obrazami w bibliotece multimediów, zobacz tematy Ładowanie plików graficznych do biblioteki multimediów i Usuwanie plików graficznych z biblioteki multimediów.