Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie pochodzeniem

Pochodzenie to proces śledzenia danych i ich przekształceń do ich pierwotnego źródła.

Funkcja Pochodzenie umożliwia wyświetlanie i śledzenie pochodzenia danych oraz ich informacji wejściowych na podstawie wybranego węzła aż do poziomu pola. Po włączeniu użytkownicy mogą zobaczyć nazwy, rodzaje i zależności między obiektami nadrzędnymi względem węzła podstawowego na interaktywnym wykresie. Aby uzyskać więcej informacji na temat pochodzenia, zobacz Analizowanie pochodzenia aplikacji i zbiorów danych.

Ostrzeżenie

Pamiętaj, że użytkownicy widzą podstawowe szczegóły i metadane nadrzędnych zbiorów danych oraz aplikacji, nawet jeśli nie wyświetlają dostępu w swoich przestrzeniach.

Pochodzenie dla każdej aplikacji i zestawu danych jest tworzone podczas ładowania danych przez aplikacje. Po włączeniu pochodzenia dla dzierżawy udostępnienie wykresów pochodzenia danych może zająć trochę czasu w zależności od harmonogramów ładowania aplikacji.

  1. Przejdź do Konfiguracja UstawieniaSterowanie funkcjami.

  2. Kliknij przełącznik Włącz pochodzenie, aby włączyć pochodzenie w dzierżawie.