Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie analizą wpływu

Analiza wpływu zapewnia użytkownikom graficzny widok pochodzenia danych w zestawie danych lub aplikacji.

Analiza wpływu pokazuje na wykresie pochodzenia przepływ danych do aplikacji i zestawów danych oraz przepływów z nich wychodzących. Wykres pochodzenia danych pokazuje zbiór danych lub aplikację jako węzeł, z jego wejściami i wyjściami jako innymi notatkami połączonymi strzałkami wskazującymi przepływ pochodzenia danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat analizy wpływu, zobacz temat Analiza pochodzenia danych z analizą wpływu (tylko w języku angielskim).

Każdy węzeł wyświetla nazwę zestawu danych lub aplikacji na wykresie pochodzenia danych. Użytkownicy mogą wybrać węzły, aby wyświetlać szczegóły i metadane węzłów, do których mają dostęp w swoich przestrzeniach.

Ostrzeżenie:

Nie należy włączać analizy wpływu, jeśli nazwy zestawów danych lub aplikacji zawierają informacje poufne.

Analizy wpływu dla każdej aplikacji i zestawu danych są tworzone podczas ładowania danych przez aplikacje. Po włączeniu analizy wpływu dla dzierżawy udostępnienie wykresów pochodzenia danych może zająć trochę czasu w zależności od harmonogramów ładowania aplikacji.

  1. Przejdź do Konfiguracja UstawieniaSterowanie funkcjami.

  2. Kliknij przełącznik Włącz analizę wpływu, aby włączyć analizę wpływu w dzierżawie.