Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie zasobami danych

Jeśli jesteś administratorem dzierżawy lub danych, możesz zarządzać zasobami danych w konsoli Konsola zarządzania, w obszarze Zawartość danych > Zasoby danych. Zasoby danych mogą być przechowywane w przestrzeniach prywatnych i przestrzeniach danych. Administratorzy dzierżawy mogą uzyskiwać dostęp do zasobów danych we wszystkich przestrzeniach, a administratorzy danych tylko w przestrzeniach danych.

Zasoby danych

Zasób danych to kolekcja tabel do określonego celu. Jest to główna jednostka pracy w Qlik Cloud Data Services. Istnieją następujące rodzaje zasobów danych:

 • Do umieszczania: dane kopiowane z lokalnego źródła danych do obszaru umieszczania.

 • Pamięć masowa (QVD): gotowe do użycia tabele QVD utworzone z danych skopiowanych przez zasób danych do umieszczania.

 • Pamięć masowa (Snowflake): gotowe do użycia tabele Snowflake utworzone z danych skopiowanych przez zasób danych do umieszczania.

Więcej informacji zawiera temat: Hybrydowe dostarczanie danych.

Strona zasobów danych funkcji Konsola zarządzania pokazuje zasoby danych w dzierżawie wraz z nazwą, stanem, właścicielem, przestrzenią, rodzajem zasobu, harmonogramem, następnym harmonogramem i opisem. Kolumna właściciela zawiera ikonę informacji , którą możesz wskazać kursorem, aby wyświetlić dane właściciela. Może się to przydać do rozróżnienia dwóch właścicieli o tej samej nazwie.

Działania dla administratorów

Z menu kontekstowego administrator dzierżawy może wykonywać następujące czynności na zasobach danych:

 • Przestrzeń prywatna (innych użytkowników): Otwieranie i usuwanie.

 • Przestrzeń danych: Otwieranie, zmiana właściciela, usuwanie, zatrzymywania i wznawianie.

Jeśli zasób danych ma stan Błąd, użyj opcji Otwórz w menu kontekstowym, aby otworzyć zasób danych i wyświetlić szczegółowe informacje o błędzie.

Administrator danych może wykonywać następujące czynności:

 • Przestrzeń prywatna (innych użytkowników): Brak.

 • Przestrzeń danych: Otwieranie, zmiana właściciela, usuwanie, zatrzymywania i wznawianie.

Zmiana właściciela zasobów danych

Możesz zmienić właściciela zasobów danych przechowywanych w przestrzeniach danych, ale nie w przestrzeniach prywatnych. Ważne jest, aby nowy właściciel zasobu danych był członkiem przestrzeni, w której jest przechowywany zasób danych. W przeciwnym razie nie będzie miał do niego dostępu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W tabeli Zasoby danych wybierz co najmniej jedno połączenie danych. (Użyj filtru Właściciel, aby znaleźć wszystkie zasoby danych konkretnej osoby).

 2. Kliknij Zmień właściciela.

  InformacjaJeśli przycisk jest niedostępny, być może wybrany został zasób danych w przestrzeni prywatnej.
 3. Kliknij pole wyszukiwania i wybierz lub wyszukaj nowego właściciela zasobów danych.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj.

WskazówkaMożesz także użyć menu kontekstowego, aby zmienić właściciela pojedynczego zasobu danych.

Usuwanie zasobu danych

Przed usunięciem zasobu danych sprawdź, czy usunięcie nie wpłynie na żadnych użytkowników.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W menu kontekstowym zasobu danych wybierz Usuń.

 2. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

InformacjaNie można usunąć aktualnie używanego zasobu danych.