Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje Qlik Sense GeoOperations

NA TEJ STRONIE

Funkcje Qlik Sense GeoOperations

Qlik Sense GeoOperations to zestaw funkcji, który umożliwia analizę geograficzną w Qlik.

Oto lista funkcji, operacji i obsługiwanych formatów.

Funkcje

 • Dostępne w języku skryptowym w Qlik Cloud z dodatkową licencją.

 • Wyodrębnia relacje przestrzenne, aby mogło je obsługiwać oprogramowanie Qlik.
 • Wyszukiwania lokalizacji w czasie ładowania (jako alternatywa dla wyszukiwania na wykresie mapy podczas prezentacji).
 • Agregacja punktów w klastrach lub grupach.
 • Lokalizacje można określać jako:
  • Geometrie punktowe, liniowe lub powierzchniowe w tym samym formacie co w QlikGeoAnalytics i Qlik Sense
  • Pola długości i szerokości geograficznej
  • Nazwane punkty lub obszary
 • Ładowanie danych geograficznych z różnych formatów.
 • Używanie operacji na danych już załadowanych w Qlik.

Operacje geometryczne

 • Closest — znajduje N najbliższych obiektów w zestawie danych, znajdujących się bliżej niż określona odległość od każdego obiektu w innym zestawie danych. Wykorzystuje i oblicza odległości bezpośrednie lub odległości wzdłuż dróg.
 • Intersects — znajduje przecinające się obiekty w dwóch zestawach danych. Oblicza również, jak bardzo przecinają się obszary.
 • Dissolve — tworzy obszary niestandardowe, np. Region A = Zip 1, 2, 5. Region B = Zip 3, 4, 6.
 • Within — tworzy relacje między wszystkimi elementami w tabeli, które znajdują się w obszarach określonych w innej tabeli.
 • Simplify — uogólnia geometrie, aby wyglądały lepiej i były szybsze w użyciu w bardziej pomniejszonych skalach. Większość danych zewnętrznych wymaga uproszczenia przed użyciem.

Operacje agregujące

 • Cluster — grupuje punkty znajdujące się w zakresie określonej odległości progowej. Przydaje się w przypadku zbiorów danych zawierających dużą liczbę punktów.
 • Binning — inna metoda grupowania, która tworzy sześciokątne lub prostokątne grupy.

Operacje oparte na trasach

 • Closest — znajduje N najbliższych obiektów w zestawie danych, znajdujących się bliżej niż określona odległość od każdego obiektu w innym zestawie danych. Wykorzystuje i oblicza odległości bezpośrednie lub odległości wzdłuż dróg.
 • Routes — uzyskiwanie tras i odległości między punktami początkowymi i docelowymi w zestawie danych.
 • TravelAreas — uzyskiwanie obszarów osiągalnych z punktów początkowych w zestawie danych w określonym czasie lub odległości. Domyślnie zakłada się podróżowanie po drogach, ale można również użyć odległości bezpośrednich.

Operacje wyszukiwania

 • AddressPointLookup — uzyskiwanie punktu adresu, czyli geokodowanie. Wymaga osobnej licencji na Qlik GeoCoding.
 • PointToAddressLookup — uzyskiwanie adresu blisko punktu, czyli geokodowanie odwrotne. Wymaga osobnej licencji na Qlik GeoCoding.
 • IpLookup — jeżeli masz w danych adresy IP, możesz ich używać jako lokalizacji geograficznych.

Inne operacje

 • Load — ładowanie danych ze wszystkich obsługiwanych źródeł danych (np. plików shapefile, GeoJSON itp.).

Formaty źródeł danych

 • Załadowane tabele — działa na tabelach załadowanych w Qlik
 • Baza danych lokalizacji QlikGeoAnalytics — daje dostęp do milionów punktów i obszarów, takich jak kraje, obszary administracyjne, miasta czy kody pocztowe.
 • Plik ESRI shapefile — prawdopodobnie najpopularniejszy format pliku geograficznego.
 • ESRI JSON — do łatwego uzyskiwania dostępu do usług na serwerze ArcGIS Server.
 • GeoJSON — format danych geograficznych oparty na JSON.
 • Oddzielone pliki tekstowe — proste pliki tekstowe, takie jak CSV.