Przeskocz do zawartości głównej

Sposób wykonania: Agregowanie regionów i podregionów

NA TEJ STRONIE

Sposób wykonania: Agregowanie regionów i podregionów

Za pomocą operacji agregowania można tworzyć regiony niestandardowe. Korzystając z wymiarów hierarchicznych, można utworzyć hierarchiczną relację między różnymi zagregowanymi obszarami.

W tym przykładzie dodano mapę, na której stany USA zostały zagregowane w regiony i podregiony. Mapy wykorzystują wymiar hierarchiczny do tworzenia hierarchii między regionem, podregionem i stanem.

Example map of the United States dissolved into regions

Mapa z zagregowanymi regionami USA

Po wybraniu regionu następuje drążenie do podregionów składowych.

Map with a region selected, now displaying dissolved subregions

Mapa z wybranym zagregowanym regionem, pokazująca zagregowane podregiony

Wybranie podregionu powoduje wyświetlenie stanów składowych.

Map of a selected subregion, now displaying individual component states

Mapa z wybranym podregionem pokazującym stany składowe

Do utworzenia tej mapy używane są dwa wymiary hierarchiczne. Jeden zawiera nazwy regionów i stanów. Drugi zawiera geometrię i jest używany jako pole lokalizacji.

Dane

W tym przykładzie zastosowano pojedynczy zestaw danych dodany bezpośrednio w edytorze ładowania danych.

Sposób tworzenia

 1. Dodaj dane do Edytora ładowania danych.
 2. Dodaj następujące funkcje agregacji:

  SubRegionAreas:

  Load * Extension GeoOperations.ScriptEval('

  Select DissolvedPolygon as SubregionPolygon, SubregionName FROM Dissolve(dissolveField="SubregionName", resolution="Source", areaDatasetKeyField="State")

  DATASOURCE subregions INTABLE keyField="State", namedAreaField="State"', Regions);

   

  RegionsAreas:

  Load * Extension GeoOperations.ScriptEval('

  Select DissolvedPolygon as RegionPolygon, RegionName FROM Dissolve(dissolveField="RegionName", resolution="Source", areaDatasetKeyField="State")

  DATASOURCE regions INTABLE keyField="State", namedAreaField="State"', Regions);

   

  Jeśli w skrypcie ładowania znajduje się więcej niż jedna operacja agregacji, należy dodać instrukcje Select, aby zmienić nazwy domyślnych pól utworzonych przez operację agregacji.

 3. Załadowanie danych.
 4. W widoku arkusza utwórz wymiar hierarchiczny o nazwie Regions. Dodaj do niego kolejno następujące pola:

  • RegionName
  • SubregionName
  • Stan
 5. Utwórz wymiar hierarchiczny o nazwie RegionPolygons. Dodaj do niego kolejno następujące pola:

  • RegionPolygon
  • SubregionPolygon
  • Stan
 6. Dodaj mapę.
 7. Dodaj warstwę obszaru z Regions jako wymiarem. Ustaw następujące właściwości:

  • W obszarze Lokalizacja ustaw Pole lokalizacji na RegionPolygons.
  • W obszarze Kolory ustaw Kolory na wartość Niestandardowe i wykonaj następujące czynności.
   • Wybierz Trwałe kolory
   • Wybierz polecenie 100 kolorów.
   • Ustaw Nieprzezroczystość na 50%.
   • Ustaw Kolor konturu na 000000.
 8. Wyśrodkuj region na mapie, a następnie ustaw opcję Ogranicz nawigację z przesuwaniem na wartość Niestandardowy i kliknij polecenie Ustaw limit przesuwania.