Ga naar hoofdinhoud

Datumbereikkiezer

Met de datumbereikkiezer (Date picker) kunt u één datum of een datumbereik in een kalender selecteren. De uitbreiding is inbegrepen in Dashboard bundle.

 • In de enkeledatummodus selecteert u een datum in een eenvoudige kalender.
 • In de datumintervalmodus kunt u een datumbereik in de kalender selecteren, of een van de vooraf gedefinieerde bereiken die beschikbaar zijn.

Wanneer gebruiken

De datumbereikkiezer is handig wanneer u een of meer datumvelden moet gebruiken voor het filteren van uw selecties. In tegenstelling tot een filtervak, geeft een datumbereikkiezer alleen datumvelden weer.

Een datumbereikkiezer maken

U kunt een datumbereikkiezer maken op het werkblad dat u aan het bewerken bent.

Doe het volgende:

 1. Sleep vanuit het bedrijfsmiddelenvenster, onder Aangepaste objecten > Dashboard bundle, een Date picker (Datumkiezer)-object naar het werkblad.
 2. Selecteer in Date field (Datumveld) het datumveld dat u als filter wilt gebruiken.

  De lijst bevat alleen velden die door Qlik Sense als datumveld worden herkend.

  Tip: Als u een tijdstempelveld wilt gebruiken, moet u het omzetten naar een datum. Gebruik de uitdrukking =date(floor(myTimeStamp_Field)) in plaats van myTimeStamp_Field.
 3. Selecteer in Single date / interval (Enkele datum/interval) of u een enkele datum of een datuminterval wilt kunnen kiezen.

  Met Date interval (Datuminterval) kunt u een datumbereik kiezen.

  Met Single date (Enkele datum) kunt u slechts één datum kiezen.

Nadat u de datumbereikkiezer hebt gemaakt, kunt u desgewenst het uiterlijk ervan aanpassen en andere instellingen wijzigen.

Het beschikbare datumbereik instellen

U kunt het datumbereik waaruit een keuze kan worden gemaakt, instellen door de optie Advanced setup (Geavanceerde instellingen) in te stellen op On (Aan). U kunt uitdrukkingen of expliciete datumwaarden gebruiken. In de hieronder gebruikte uitdrukkingen wordt verwezen naar een veld met de naam DateField.

 • Stel de eerste datum van de kalender in met Min date (Minimumdatum).

  De standaardwaarde is =Min( {1} [DateField]). Deze uitdrukking retourneert de eerste datum in DateField in de volledige gegevensverzameling.

 • Stel de laatste datum van de kalender in met Max date (Maximumdatum).

  De standaardwaarde is =Max( {1} [DateField]). Deze uitdrukking retourneert de laatste datum in DateField in de volledige gegevensverzameling.

 • Stel met Start date (Begindatum) de datum in die moet worden getoond wanneer de datumbereikkiezer wordt geopend.

  De standaardwaarde is =Min([DateField]). Deze uitdrukking retourneert de eerste datum in DateField in de huidige selectie.

De landinstelling van de kalender instellen

U kunt de landinstelling van de kalender instellen zodat lokale namen voor dagen en maanden worden weergegeven. Wijzig de instelling Locale (Landinstellingen) onder Calendar Settings > Language and labels (Kalenderinstellingen > Taal en labels) in de tweelettercode van de landinstelling die u wilt gebruiken. U kunt de standaardwaarde en voor Engels bijvoorbeeld wijzigen in nl voor Nederlands.

Tekstlabels aanpassen

U kunt de tekstlabels aanpassen die worden getoond wanneer de datumbereikkiezer wordt gebruikt.

Met de instelling Default Text (Standaardtekst) onder Calendar Settings > Language and labels (Kalenderinstellingen > Taal en labels) kunt u de tekstprompt wijzigen die wordt getoond wanneer de datumbereikkiezer is geminimaliseerd. De standaardinstelling is 'Select date range' (Datumbereik selecteren).

In de datumintervalmodus zijn enkele vooraf gedefinieerde bereiken beschikbaar waaruit u kunt kiezen als Show predefined ranges (Vooraf gedefinieerde bereiken tonen) is ingesteld op On (Aan). U kunt de tekstlabels voor de vooraf gedefinieerde bereikselecties aanpassen met de instellingen onder Calendar Settings > Predefined ranges (Kalenderinstellingen > Vooraf gedefinieerde bereiken):

 • Custom Range (Aangepast bereik) staat voor de optie waarmee u vrijelijk een datuminterval in de kalender kunt selecteren. De standaardwaarde is Range.
 • Today (Vandaag) staat voor de datumwaarde van vandaag. De standaardwaarde is Today.
 • Yesterday (Gisteren) staat voor de datumwaarde van gisteren. De standaardwaarde is Yesterday.
 • Last $ days (Afgelopen $ dagen) staat voor de twee opties voor het tonen van de afgelopen 7 of 30 dagen. $ wordt in de tekenreeks vervangen door 7 of 30. De standaardwaarde is Last $ days.
 • This Month (Vorige maand) staat voor de vorige maand. De standaardwaarde is This Month.
 • Last Month (Vorige maand) staat voor de vorige maand. De standaardwaarde is Last Month.

Beperkingen

Zie Beperkingen voor meer informatie over algemene beperkingen.