Ga naar hoofdinhoud
Add

OP DEZE PAGINA

Add

Het prefix add kan voor elke LOAD-, SELECT- of map...using-opdracht in het script worden geplaatst. Het prefix is alleen relevant tijdens gedeeltelijk opnieuw laden.

InformatieGedeeltelijk opnieuw laden wordt momenteel uitsluitend ondersteund door gebruik van de Qlik Engine JSON API.

Syntax:  

Add [only] (loadstatement | selectstatement | mapstatement)

 

Tijdens het gedeeltelijk opnieuw laden wordt de Qlik Sense-tabel waarvoor een tabelnaam wordt gegenereerd door de opdracht add LOAD/add SELECT samengevoegd met het resultaat van de opdracht add LOAD/add SELECT (vooropgesteld dat een dergelijke tabel bestaat). Er wordt geen controle op duplicaten uitgevoerd. Daarom bevat een opdracht waarbij het prefix add wordt gebruikt gewoonlijk een kwalificatie distinct of een where-clausule om duplicaten te voorkomen. De instructie map...using zorgt ervoor dat de toewijzing ook plaatsvindt als het script gedeeltelijk wordt uitgevoerd.

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
only Een optionele kwalificatie die aangeeft dat de opdracht moet worden genegeerd tijdens het normaal (niet gedeeltelijk) opnieuw laden van gegevens.