Ga naar hoofdinhoud

Downloaden en afdrukken

U kunt inzichten delen met personen die geen toegang hebben tot het Qlik Sense-systeem door werkbladen en visualisaties te downloaden en af te drukken. U kunt bijvoorbeeld afstemmen met leveranciers en keuzes maken voor verzendingen op basis van uw gegevens.

U kunt werkbladen en visualisaties als PDFs en afbeeldingen downloaden.