Ga naar hoofdinhoud

Gegevens laden vanuit Qlik DataMarket

U kunt gegevens toevoegen vanuit externe bronnen met Qlik DataMarket.Qlik DataMarket

Qlik DataMarket biedt een uitgebreide verzameling actuele en gebruiksklare gegevens uit externe bronnen die direct toegankelijk zijn vanuit Qlik Sense. Qlik DataMarket biedt actuele en historische weerinformatie en demografische gegevens, wisselkoersen, alsmede zakelijke, economische en sociale gegevens.

Qlik DataMarket biedt bovendien gegevensverzamelingen van de Eurostat-database, alsmede Database by themes, Tables by themes, Tables on EU policy en Cross cutting topics.

Sommige Qlik DataMarket-gegevens zijn gratis beschikbaar. Gegevens die zijn gemarkeerd als Premium zijn beschikbaar tegen een abonnementstarief.

Voordat u Qlik DataMarket-gegevens kunt gebruiken, moet u de algemene voorwaarden voor het gebruik ervan accepteren. Ook moet u, als u een licentie hebt aangeschaft voor Premium-gegevenspakketten, uw toegangsreferenties invoeren om gegevens in het pakket te gebruiken. Nadat toegangsreferenties zijn opgegeven, worden de Premium-gegevens van het label Gelicentieerd voorzien.

Als u de algemene voorwaarden accepteert maar geen licentie invoert voor een van de premium gegevenspakketten, staat er een knop Kopen naast de premium pakketten, waarmee u een licentie kunt aanschaffen. De knop Kopen komt in de plaats van het label Premium.

Zie De Qlik DataMarket-licentie activeren voor meer informatie.

InformatieHet is niet nodig de algemene voorwaarden van Qlik DataMarket te accepteren bij het gebruik van Qlik Sense Desktop. Ook zijn geen toegangsreferenties vereist omdat de Premium-gegevensverzamelingen niet beschikbaar zijn op Qlik Sense Desktop.
WaarschuwingDe DataMarket-gebruikersinterface kan worden geblokkeerd door browseruitbreidingen, zoals Privacy Badger, die advertenties blokkeren en de privacy verbeteren. Dit gebeurt als de uitbreiding berichten van DataMarket ten onrechte houdt voor gebruikerstracering door derden. Als zich dit voordoet, kunt u toegang tot DataMarket krijgen door uw Qlik Sense-site uit te sluiten van de lijst met geblokkeerde sites in de browseruitbreiding die DataMarket blokkeert.

Qlik DataMarket-gegevens kunnen apart of geïntegreerd met uw eigen gegevens worden onderzocht. Uitbreiding van interne gegevens met Qlik DataMarket kan vaak leiden tot meer inzichtelijke ontdekkingen.Ga voor meer informatie naar Bedrijfsgegevens integreren met DataMarket-gegevens.

Qlik DataMarket-gegevens zijn even actueel als de bron waaruit deze gegevens afkomstig zijn. De frequentie waarmee brongegevens worden bijgewerkt varieert. Weersinformatie en marktgegevens worden gewoonlijk minimaal één keer per dag bijgewerkt, terwijl openbare bevolkingsstatistieken gewoonlijk op jaarbasis worden bijgewerkt. De meeste macro-economische indicatoren, zoals werkloosheidscijfers, prijsindexen en handelsgegevens, worden maandelijks gepubliceerd. Alle updates komen gewoonlijk nog dezelfde dag beschikbaar in Qlik DataMarket.

Gegevensselecties in Qlik Sense blijven behouden zodat de meest recente beschikbare gegevens vanuit Qlik DataMarket worden geladen telkens wanneer het gegevensmodel opnieuw wordt geladen.

De meeste Qlik DataMarket-gegevens zijn zowel wereldwijd als landspecifiek. Zo zijn bijvoorbeeld gegevens over de wereldbevolking beschikbaar voor meer dan 200 landen en gebieden. Bovendien biedt Qlik DataMarket allerlei gegevens voor staten en regio's binnen de Verenigde Staten en Europese landen.

Zie Gegevens toevoegen vanuit Qlik DataMarket voor meer informatie over het toevoegen van gegevens.