Ga naar hoofdinhoud

Zoeken in Qlik DataMarket

U gebruikt de zoekfunctie in Qlik DataMarket om de gegevens te vinden die u nodig hebt. U zoekt hierbij op termen of zinsneden zodat u niet door gegevenspakketten en -verzamelingen hoeft te bladeren.

De ingevoerde term of zinsnede wordt gebruikt om te zoeken in de namen en beschrijvingen van DataMarket -gegevensverzamelingen, maar ook in de waarden in de gegevensverzamelingen zelf.

Bijvoorbeeld: als u zoekt op de term Europa, krijgt u eerst een lijst met alle gegevensverzamelingen waarin de term Europa in de titel voorkomt, gevolgd door gegevensverzamelingen die gegevens bevatten met een label van deze term. In het voorbeeld van de term Europa is een van de gevonden gegevensverzamelingen Selected development indicators, waarin de term voorkomt in de Geographical area-dimensie: Europe & Central Asia.

DataMarket zoekt op de term of zinsnede die letterlijk is ingevoerd, maar ook op verwante termen of synoniemen. Van termen die in het enkelvoud worden ingevoerd, worden ook de meervoudsvormen gezocht. Bijvoorbeeld: de meervoudsvormen van de termen currency en index (currencies en indices) worden tegelijk met het enkelvoud gezocht.

De zoekfunctie zoekt ook overeenkomsten op basis van de stam of niet-vervoegde vorm van de term. Bijvoorbeeld: als u zoekt op de term production, wordt ook gezocht op de niet-vervoegde vorm van het woord (product).

Opmerking: DataMarket zoekt geen delen van termen. Bijvoorbeeld: de tekenreeks 'prod' wordt niet gevonden hoewel deze deel uitmaakt van de termen product en production, die wel door de zoekfunctie worden gevonden in zinsneden als Gross Domestic Product.

Qlik DataMarket bevat ook een index van synoniemen, zodat u een breed scala aan gegevens kunt vinden, ook al hanteert u niet exact de term die in de naam of beschrijving van de gegevensverzameling of in de gegevensvelden is gebruikt. Bijvoorbeeld: gegevensverzamelingen waarin de dimensie met het label Sex voorkomt, worden ook gevonden wanneer de term gender wordt gebruikt. De zoekfunctie van DataMarket beschikt over meer dan 200 sets synoniemen. Voorbeelden van synoniemen in de zoekfunctie zijn:

  • earnings, income
  • GBP, pound
  • health care, healthcare
  • labor, labour
  • salary, wages, pay, earnings

De zoekresultaten worden weergegeven van hoogste relevantie naar laagste. Relevantie wordt bepaald aan de hand van waar de zoekterm wordt gevonden. Termen die worden gevonden in namen of beschrijvingen van gegevensverzamelingen hebben een hogere rangorde dan termen die worden gevonden in waarden van gegevensverzamelingen.

Wanneer meerdere zoektermen worden ingevoerd, omvatten de resultaten niet noodzakelijkerwijs alle termen. Als maar één van de termen wordt gevonden, wordt de vermelding waarin de term voorkomt, geretourneerd als een van de zoekresultaten. Vermeldingen die meer van de ingevoerde zoektermen bevatten, hebben echter een hogere rangorde.

Voor een zoekopdracht worden alleen de eerste 50 resultaten getoond.

Om zoekopdrachten te beperken, kunt u termen van de zoekopdracht uitsluiten door een koppelteken voor de termen te plaatsen wanneer u ze in de zoekreeks invoert. Bijvoorbeeld: u kunt zoeken naar 'US' maar unemployment uitsluiten door een koppelteken voor de zoekterm te plaatsen, '-unemployment'.