Ga naar hoofdinhoud

Gegevens uit bestanden filteren

U kunt filtervoorwaarden maken wanneer u gegevens uit bestanden toevoegt. Op deze manier kunt u een subset selecteren van gegevens die u wilt laden. Dit kan handig zijn wanneer u minder gegevens wilt laden of alleen specifieke gegevens wilt gebruiken, bijvoorbeeld alleen de verkopen boven de $ 40.000.

De eerste keer dat u gegevens uit een bestand toevoegt in de stap Gegevens toevoegen, kunt u filtervoorwaarden toepassen door op Filters te klikken.

Knop Filters

Filters button.

Vervolgens kunt u de voorwaarden wijzigen door in Gegevensbeheer op uw tabel te klikken en daarna op Bewerk deze tabel te klikken. Klik op Selecteer gegevens uit bron en klik vervolgens op Filters.

Nadat u de gegevens aan uw app hebt toegevoegd en een willekeurige filtervoorwaarde hebt toegepast, kunt u de gegevens in uw app laden.

Opmerking: Gebruik de Editor voor laden van gegevens voor geavanceerdere gegevensbewerking. Raadpleeg voor meer informatie de zelfstudies Scriptiegebruik voor beginners en Volgende stappen in scriptiegebruik.

De beschikbare filtervoorwaarden zijn:

 • =
 • >
 • <
 • >=
 • <=

Houd bij het filteren van gegevens rekening met het volgende. Hierna vindt u voorbeelden.

 • U kunt filtervoorwaarden toepassen op getallen, datums of tekst.
 • Jokertekens worden niet ondersteund.
 • U kunt meerdere voorwaarden toepassen. Conflicterende voorwaarden voor hetzelfde veld kunnen er echter toe leiden dat er geen gegevens worden geretourneerd.
 • Voorwaarden worden alfabetisch toegepast op tekstgegevens. Voorwaarden zijn hoofdlettergevoelig.
 • U kunt meer dan één letter gebruiken voor tekstgegevens. Voorbeeld: >ct retourneert het woord cup, evenals >=cu. Ook >c retourneert cup.
 • Wanneer u meer dan één =-voorwaarde gebruikt, moeten alle voorwaarden in true resulteren om waarden te retourneren. Wanneer u echter meer dan één =-voorwaarde gebruikt voor hetzelfde veld, worden alle waarden geretourneerd die in true resulteren.
 • Wanneer de voorwaarden < en > worden gecombineerd, moeten ze allemaal in true resulteren om waarden te retourneren. Als deze voorwaarden met = worden gecombineerd, moeten alle voorwaarden resulteren in true.
 • Wanneer de voorwaarden <= en >= worden gecombineerd, moeten ze allemaal in true resulteren om waarden te retourneren. Als deze voorwaarden met = worden gecombineerd, moeten alle voorwaarden resulteren in true.
 • Filters in datumvelden uit QVD -bestanden worden niet ondersteund.

Voorbeelden

In deze voorbeelden worden de volgende waarden uit één veld (één kolom in een tabel) gebruikt: cup, fork en knife.

 • Voorwaarden:
  • =cup
  • =fork
  • =knife
  • Retourneert: cup, fork, knife
  • De voorwaarde gelijk aan retourneert alle waarden die waar zijn.
 • Voorwaarden:
  •  >b
  • <d
  • Retourneert: cup
  • De letter c is zowel groter dan b als kleiner dan d.
 • Voorwaarden:
  •  <b
  • >d
  • Retourneert: geen waarden
  • Er kunnen geen waarden zowel kleiner dan b als groter dan d zijn.
 • Voorwaarden:
  •  =fork
  • >g
  • Retourneert: geen waarden
  • Er kunnen geen waarden zowel gelijk aan fork als groter dan g zijn.

Ga voor meer informatie over het toevoegen van gegevens naar: