Ga naar hoofdinhoud

Analysetypes van Inzichtenadviseur

Inzichtenadviseur biedt resultaten in verschillende analysetypes Deze analysetypes bieden de aanbevolen visualisaties bij het genereren van inzichten.

Er worden verschillende analysetypes gebruikt op basis van de invoer van de zoekopdracht en de eigenschappen van uw gegevens. In de volgende tabel worden de analysetypes beschreven. Niet alle voorwaarden voor elk analysetype worden weergegeven. De Qlik cognitive engine bepaalt op basis van de beschikbare gegevens wat het beste analysetype is voor uw zoekopdracht.

Analysetypes
Analysetype Beschrijving Dimensies Metingen Diagrammen
Feit Specificieke geaggregeerde totalen. - 1-2 KPI
Waarden Lijst met specifieke dimensies en metingswaarden als een tabel. 0-10 0-10 Tabel
Positie Positie van dimensiewaarden op meting, met optionele groepering. 1-2 1

Staafdiagram

Draaitabel

Uitsplitsing Uitsplitsing van een meting in meerdere dimensies. 2-3 1

Structuuroverzicht

Staafdiagram

Tabel

Kaartverdeling Uitsplitsing van metingen in meerdere geografische dimensies. 1-2 1-2 Kaart
Overzicht Overzicht van een meting in meerdere dimensies. 1-2 1 Verdelingsplot
Bijdrage Biedt een positie met een cumulatieve bijdrage (Pareto-diagram). 1 1 Combinatiediagram
Jaar tot op heden Uitsplitsing van een meting (van jaar tot jaar) per dimensie. 1 1 Staafdiagram
Trend Prestaties van een meting binnen een periode, eventueel uitgesplitst op basis van een dimensie met een lage kardinaliteit. 1 datum-/tijdsdimensie en optioneel 1 andere dimensie 1-3 Lijndiagram
Controlediagram verwerken Biedt een indicatie van de metingprestaties van een periode in relatie tot het gemiddelde (sigma). 1 datum-/tijdsdimensie 1 Lijndiagram
Vergelijking Twee metingen binnen een dimensie vergelijken. 1 2

Spreidingsplot

Combinatiediagram

Correlatie Biedt de relatieve correlatie tussen 2 metingen voor maximaal 2 optionele dimensies. 0-2 2

KPI

Verdelingsplot

Cluster (K-Means) Biedt een vergelijking van 2 metingen voor een dimensie en clustert de resultaten met behulp van K-Means. 1 2 Spreidingsplot