Ga naar hoofdinhoud

Het gegevensmodel controleren

OP DEZE PAGINA

GERELATEERD LESMATERIAAL

Het gegevensmodel controleren

De gegevensmodelviewer biedt een overzicht van de gegevensstructuur van de app. U kunt voorbeelden van gegevens in tabellen en velden bekijken in de gegevensmodelviewer. U kunt ook in een handomdraai dimensies en metingen maken.

De gegevensmodus geeft de gegevensstructuur van de app weer.

Data model viewer.

In de gegevensmodelviewer wordt elke tabel voorgesteld door een vak met de tabelnaam als titel en met alle velden in de tabel. Tabelassociaties worden weergegeven met lijnen, waarbij een stippellijn een cirkelreferentie aangeeft. Als u een tabel of een veld selecteert, krijgt u meteen een beeld van de relaties tussen velden en tabellen doordat de associaties zijn gemarkeerd. U kunt zoeken naar specifieke tabellen en velden door op Search data model te klikken.

U kunt het zoomniveau wijzigen door te klikken op zoom in, zoom out of door de schuifregelaar te gebruiken. Klik op Home om het zoomniveau te herstellen naar 1:1.

Werkbalk

In de gegevensmodelviewer vindt u de volgende hulpmiddelen op de werkbalk boven aan het scherm:

Werkbalkopties
UI-item Beschrijving

Algemeen menu met navigatieopties en acties die u in de app kunt uitvoeren.

Zie Navigeren met tabbladen voor meer informatie over bladeren met tabbladen en het algemeen menu.

More

Toon of verberg appgegevens, waarbij u kunt kiezen uit het bewerken van appinformatie of het openen van appopties en het vormgeven van uw app.
Voorbereiden

Uw gegevens voorbereiden. U kunt Gegevensbeheer, Gegevensmodelviewer of Editor voor laden van gegevens selecteren.

De opties zijn alleen beschikbaar in een gepubliceerde app als u de eigenaar van de app bent. Als dat niet het geval is, kunt u alleen de Gegevensmodelviewer openen.

Analyseren

Uw gegevens analyseren. U kunt Werkblad of Insights selecteren.

Vertellen

Vertel een verhaal met uw gegevens. U kunt Presentatie selecteren.

Opslaan Wijzigingen opslaan (Qlik Sense Desktop).
Collapse Vouw alle tabellen samen om alleen de tabelnaam weer te geven.
Reduce Maak alle tabellen kleiner om de tabelnaam en alle velden met associaties met andere tabellen weer te geven.
Expand Vouw alle tabellen uit om alle velden weer te geven.
Scatter chart Interne tabelweergave - het Qlik Sense-gegevensmodel inclusief synthetische velden.
Data model Brontabelweergave - het gegevensmodel van de brongegevenstabellen.
Grid View

Menu Opmaak met de volgende opties:

Grid View Opmaak raster

auto Automatische opmaak

Time Opmaak herstellen

open bottom panel Open en sluit het voorbeeldvenster.

Ga voor meer informatie naar Voorbeeld van tabellen en velden in de gegevensmodelviewer.