Ga naar hoofdinhoud

Bereikfuncties

De bereikfuncties zijn functies die een reeks van waarden nemen en een enkele waarde als resultaat opleveren. Alle bereikfuncties kunnen zowel worden gebruikt in het script voor het laden van gegevens als in diagramuitdrukkingen.

Zo kan een bereikfunctie in een visualisatie bijvoorbeeld een enkele waarde berekenen op basis van een inter-recordreeks. In het script voor het berekenen van waarden kan een bereikfunctie een enkele waarde berekenen op basis van een reeks van waarden in een interne tabel.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Opmerking: Bereikfuncties vervangen de volgende algemene numerieke functies: numsum, numavg, numcount, nummin en nummax. Deze moeten nu als verouderd worden beschouwd.

Elementaire bereikfuncties

Bereikfuncties voor tellers

Statistische bereikfuncties

Financiële bereikfuncties