Ga naar hoofdinhoud

RGB - script- en diagramfunctie

RGB() wordt gebruikt in uitdrukkingen om de kleureigenschappen van een grafiekobject in te stellen of te evalueren, waarbij de kleur wordt gedefinieerd door een rode component r, een groene component g en een blauwe component b, met waarden tussen 0 en 255.

Syntax:  

RGB (r, g, b)

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
r, g, b De componentwaarden voor rood, groen en blauw. Een kleurcomponent van 0 komt overeen met geen bijdrage en een kleurcomponent van 255 met volledige bijdrage.
Opmerking: Alle argumenten moeten uitdrukkingen zijn die resulteren in een geheel getal in het bereik van 0 tot 255.

Bij het interpreteren van de numerieke component en het opmaken hiervan in een hexadecimale notatie, zijn de waarden van de kleurcomponenten gemakkelijker te zien.Lichtgroen heeft bijvoorbeeld het getal 4 278 255 360. In hexadecimale notatie is dit FF00FF00.De eerste twee posities ‘FF’ (255) geven de factor alpha aan.FFIn de functies RGB en HSL is dit altijd ‘FF’ (ondoorzichtig).De volgende twee posities ‘00’ geven de hoeveelheid red aan, de volgende twee posities ‘FF’ geven de hoeveelheid green aan en de laatste twee posities 00’ geven de hoeveelheid blue aan.

Raadpleeg Kleur toekennen aan een visualisatie om voorbeelden te vinden van hoe u de kleurfuncties kunt gebruiken in visualisaties, alsmede details van de visualisaties die kleur per uitdrukking ondersteunen.

Kleur toekennen aan een visualisatie