Ga naar hoofdinhoud

Zoeken in de bedrijfsmiddelen

GERELATEERD LESMATERIAAL

Zoeken in de bedrijfsmiddelen

Met het zoekveld boven aan het bedrijfsmiddelenvenster kunt u bedrijfsmiddelen op de verschillende tabbladen zoeken. Als u in het zoekveld begint te typen, worden alle items weergegeven met een naam die of label dat de zoekreeks bevat.

Opmerking: De zoekfunctie is niet hoofdlettergevoelig.

Als een gezochte tekenreeks in de extra info wordt gevonden, wordt dat aangegeven met een speciaal pictogram in het zoekresultaat. Klik op het item in de lijst met resultaten om een voorbeeld ervan weer te geven.

Als u binnen de metingen zoekt op "inv", worden alle metingen getoond met die tekenreeks in de naam of de extra info.

Measure preview.