Ga naar hoofdinhoud

De titel en beschrijving van een app wijzigen

U kunt de titel en beschrijving van uw apps. Bij het maken van een nieuwe app, wordt de naam van de app als titel gebruikt. Als u de titel wijzigt, verandert de naam van de app niet.

Doe het volgende:

  1. Klik in het app-overzicht op @ in het informatiegebied van de app.
  2. Bewerk Titel en Beschrijving.
  3. Klik op m om het bewerken te beëindigen.

Uw wijzigingen worden opgeslagen.

InformatieU kunt alleen de titel en beschrijving van een niet-gepubliceerde app wijzigen.