Precedentgebaseerd leren voor de inzichtenadviseur in Qlik Sense Desktop

Met de inzichtenadviseur kunt u apps analyseren om te zien hoe velden worden gebruikt om diagrammen te maken. De Qlik Precedents Service analyseert apps wanneer de inzichtenadviseur is geopend in een app. De service onderzoekt het gebruik van gegevensvelden en masteritems in diagrammen. Dit voorziet de inzichtenadviseur van precedenten voor het maken van aggregaties, dimensies en metingen voor het gegevensmodel van de app.

App-analyse heeft geen betrekking op de gegevens in velden, enkel op de gegevenstabellen en veldnamen en hoe deze worden gebruikt. App-analyse is ingeschakeld voor alle apps met inzichtenadviseur. U kunt de inzichtenadviseur uitschakelen in een app als u niet wilt dat de inzichtenadviseur er toekomstige precedenten in opdoet.

De inzichtenadviseur uitschakelen in een app

Doe het volgende:

  1. In de bewerkingsmodus voor werkbladen klikt u in het bedrijfsmiddelenvenster op Ò.
  2. Klik op Nieuw maken.
  3. In Naam typt u DISABLE_INSIGHTS.
  4. In Definitie typt u een willekeurige waarde.
  5. Klik op Sluiten.
  6. Vernieuw de app.