Visualization bundle

Met visualisaties kunt u de betekenis van een grote hoeveelheid gegevens duidelijk overbrengen. De Visualization bundle is een set diagrammen die kan worden gebruikt om de diagramcapaciteit van uw Qlik Sense-app te verbeteren en verhogen. De diagrammen zijn optioneel. U hoeft deze niet te installeren of in te schakelen om Qlik Sense te kunnen gebruiken.

Uitbreidingen inschakelen

U kunt de Visualization bundle installeren wanneer u Qlik Sense installeert. Als u de installatie wilt aanpassen, zie: Modifying an object bundles installation (alleen in het Engels).

Visualization bundle-diagrammen

U vindt de Visualization bundle-diagrammen in het bedrijfsmiddelenvenster onder Aangepaste objecten.

De volgende diagrammen zijn inbegrepen:

 • Staaf- en vlakdiagram

  Maak staaf- en vlakdiagrammen en verbeter deze met overgangen en connectoren.

 • Bulletgrafiek

  Een bulletgrafiek is een meter die ook een doelmarkering en een kwalitatief bereik kan tonen om prestaties te tonen.

 • Funnel chart

  Een trechterdiagram is een visuele representatie van de verbonden fasen van een lineair proces.

 • Heatmapdiagram

  Een diagram dat vergelijkende gegevens weergeeft, waarbij de waarden worden vertegenwoordigd door kleuren.

 • Multi KPI-diagram

  Een diagram dat de KPI van meerdere dimensiewaarden laat zien, waardoor u prestaties snel kunt begrijpen en bijhouden.

 • Network chart

  Maakt een clusterdiagram dat een grafisch diagram van een computernetwerk voorstelt.

 • W&V-draaitabel

  Maakt een draaitabel die u kunt opmaken, bijvoorbeeld voor winst- en verliesrapportage.

 • Radardiagram

  Maakt een tweedimensionaal diagram met radiale assen om de score van een meting in de ene dimensie of de andere weer te geven.

 • Sankey chart

  Een flowdiagram dat op een visuele manier belangrijke overdrachten of flows binnen gedefinieerde systeemgrenzen benadrukt.

 • Trellis container

  Maakt een Trellis-grafiek op basis van een mastervisualisatie.

 • Variance Waterfall Chart

  Toont de variatie tussen twee metingen over de verschillende waarden van een dimensie.

 • Word cloud chart

  Een woordenwolkdiagram waarbij de grootte van het woord is gebaseerd op de metingswaarde.

Beperkingen

Vergeleken met ingebouwde visualisaties, zoals staafdiagrammen, gelden er enkele algemene beperkingen wanneer u visualisatie-uitbreidingen uit een objectbundel gebruikt die door Qlik is geleverd. Ga voor meer informatie naar Een visualisatie maken met behulp van een aangepast object.