Dashboard bundle

Dashboard bundle is een reeks besturingselementen die u kunt gebruiken om de navigatie en selectie in uw Qlik Sense-app te verbeteren. De besturingselementen zijn optioneel. U hoeft deze niet te installeren of in te schakelen om Qlik Sense te kunnen gebruiken.

Dashboard bundle inschakelen

U kunt de Dashboard bundle installeren wanneer u Qlik Sense installeert. Als u de installatie wilt aanpassen, zie: Modifying an object bundles installation (alleen in het Engels).

Dashboard bundle-besturingselementen

U vindt de Dashboard-besturingselementen in het bedrijfsmiddelenvenster onder Aangepaste objecten.

De volgende besturingselementen zijn inbegrepen:

Afgeschafte besturingselementen

Opmerking: Deze besturingselementen zijn afgeschaft door het containerobject. Bestaande exemplaren van deze besturingselementen functioneren nog wel, maar er kunnen geen nieuwe aan worden toegevoegd.
We raden u aan om afgeschafte besturingselementen te vervangen door nieuwe containerobjecten. Ga voor meer informatie naar: Container

Beperkingen

Vergeleken met ingebouwde visualisaties, zoals staafdiagrammen, gelden er enkele algemene beperkingen wanneer u objecten uit een objectbundel gebruikt die door Qlik is geleverd. Ga voor meer informatie naar Een visualisatie maken met behulp van een aangepast object.