Items op een dia herordenen

Tijdens het bewerken van een dia van een presentatie kunt u items ordenen en deze op elkaar plaatsen. U kunt daarbij zelf bepalen in welke volgorde de gestapelde items moeten worden weergegeven. Dit is handig voor als items elkaar overlappen.

Eén laag omhoog of omlaag verplaatsen

Doe het volgende:

  1. Raak het item dat u wilt herordenen lang aan of klik hierop met de rechtermuisknop.

    Het snelmenu van het item wordt geopend.

  2. Selecteer Een laag hoger of Een laag lager.

Het geselecteerde item wordt één laag naar voren verplaatst of één laag terug.

Naar de bovenste of onderste laag verplaatsen

Doe het volgende:

  1. Raak het item dat u wilt herordenen lang aan of klik hierop met de rechtermuisknop.

    Het snelmenu van het item wordt geopend.

  2. Selecteer Naar bovenste laag of Naar onderste laag.

Het geselecteerde item wordt voor of achter alle andere items op de dia geplaatst.