QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Rename field

Met deze scriptfunctie wordt de naam van een of meer bestaande Qlik Sense-velden gewijzigd nadat deze zijn geladen.

Opmerking: Het wordt niet aanbevolen om een variabele dezelfde naam te geven als een veld of functie in Qlik Sense.

U kunt de syntaxis rename field of rename fields gebruiken.

Syntax:  

Rename Field (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Fields (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Argument Beschrijving
mapname De naam van de eerder geladen toewijzingstabel met een of meer oude en nieuwe veldnaamparen.
oldname De oude veldnaam.
newname De nieuwe veldnaam.

Limitations:  

U kunt de namen van twee velden niet zo wijzigen dat deze dezelfde naam hebben.

Example 1:  

Rename Field XAZ0007 to Sales;

Example 2:  

FieldMap:

Mapping SQL SELECT oldnames, newnames from datadictionary;

Rename Fields using FieldMap;