QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

Numerieke operatoren

Alle numerieke operatoren gebruiken de numerieke waarden van de operanden en geven een numerieke waarde als resultaat.

+ Teken voor positief getal (unaire operator) of rekenkundige optelling. De binaire bewerking retourneert de som van de twee operanden.
- Teken voor negatief getal (unaire operator) of rekenkundige aftrekking. De unaire bewerking retourneert de operand vermenigvuldigd met -1. De binaire bewerking retourneert het verschil van de twee operanden.
* Rekenkundige vermenigvuldiging. De bewerking retourneert het product van de twee operanden.
/ Rekenkundige deling. De bewerking retourneert de verhouding van de twee operanden.