QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

yearstart - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een tijdsstempel die overeenkomt met het begin van de eerste dag van het jaar dat date bevat. De standaarduitvoernotatie is de DateFormat die is ingesteld in het script.

Syntax:  

YearStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het jaar aangeeft dat date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorgaande jaren aan en positieve waarden geven volgende jaren aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.