App-overzicht

Als u vanuit de hub een app opent, gaat u naar het app-overzicht. Hier ziet en beheert u alle inhoud in de app. De inhoud van het hoofdgebied is afhankelijk van welke categorie u hebt geselecteerd: werkbladen, bladwijzers of presentaties.

Als de hub is uitgeschakeld door de beheerder, komt u in het app-overzicht wanneer Qlik Sense wordt gestart.

U vindt de inhoud die deel uitmaakt van de gepubliceerde app in het bovenste gedeelte van het hoofdgebied. U kunt geen inhoud toevoegen aan het basisgedeelte van de gepubliceerde app. Uw privé-inhoud wordt weergegeven onder Mijn werkbladen/Mijn bladwijzers/Mijn presentaties. Afhankelijk van uw toegangsrechten, is het u mogelijk toegestaan om uw privé-inhoud te publiceren zodat andere gebruikers van de app deze kunnen verkennen.

Opmerking: Publiceren wordt niet ondersteund in Qlik Sense Desktop, hetgeen betekent dat u alleen uw privé-inhoud ziet in de hub bij gebruik van Qlik Sense Desktop.
App-overzicht

App Overview window.

A: de werkbalk

De werkbalk bevat het navigatiemenu, het algemene menu en de naam van de app.
UI-item Beschrijving

Algemeen menu.

U kunt App-overzicht of Hub openen selecteren. U kunt de hub echter niet openen als deze is uitgeschakeld door uw beheerder.

In niet-gepubliceerde apps kunt u Gegevensbeheer, Editor voor laden van gegevens of Gegevensmodelviewer selecteren.

In gepubliceerde apps kunt u Gegevensbeheer en Editor voor laden van gegevens niet selecteren. De reden hiervoor is dat u geen gegevens kunt toevoegen aan gepubliceerde apps. Bent u echter de eigenaar van een gepubliceerde app, dan kunt u Gegevensmodelviewer selecteren.

Welke opties u nog meer kunt selecteren, hangt af van of u de tabbladen Gegevens, Analyse of Presentatie hebt geselecteerd in de bovenste werkbalk.

Om gegevens vanuit het algemeen menu te kunnen toevoegen, moet u bijvoorbeeld het tabblad Gegevens hebben geselecteerd. Om werkbladen te kunnen exporteren, verwijderen of dupliceren, moet u het tabblad Analyse hebben geselecteerd, enzovoort.

Daarnaast kunt u de online opties Help en Qlik Sense Over selecteren en de Touchscreenmodus inschakelen.

Zie Navigeren met tabbladen voor meer informatie over bladeren met tabbladen en het algemeen menu.

Gegevens

Klik op het tabblad om gegevenstaken uit te voeren in uw app. Het tabblad Gegevens is niet beschikbaar in gepubliceerde apps, tenzij u de eigenaar van de app bent. In dat geval kunt u alleen de Gegevensmodelviewer openen.

Als u de app niet hebt gepubliceerd, kunt u Gegevens toevoegen in het algemene menu.

Analyse

Klik op het tabblad om analysetaken uit te voeren in uw app. In een niet-gepubliceerde app kunt u bijvoorbeeld nieuwe werkbladen toevoegen en diagrammen, tabellen en bladwijzers maken.

In het algemene menu kunt u een Werkblad exporteren naar PDF, een Werkblad dupliceren of een Werkblad verwijderen.

Presentatie

Klik op het tabblad om presentaties samen te stellen in uw app.

In het algemene menu kunt u een Presentatie exporteren naar PowerPoint, een Presentatie exporteren naar PDF, een Presentatie dupliceren of een Presentatie verwijderen.

More

Toon of verberg appgegevens, waarbij u kunt kiezen uit het bewerken van appinformatie of het openen van appopties en het vormgeven van uw app.

B: Nieuwe-werkbladknop en weergavewisselknoppen

U kunt nieuwe werkbladen maken en schakelen tussen raster- en lijstweergave.
UI-item Beschrijving
Nieuw werkblad maken Maak een nieuw werkblad.
Grid View Rasterweergave inschakelen.
List View Lijstweergave inschakelen.

C: Werkbladen, bladwijzers of presentaties weergeven

Selecteer of u werkbladen, bladwijzers of presentaties in het hoofdgebied wilt weergeven.
UI-item Beschrijving
App objects Toegang tot alle werkbladen in de app en het maken van een nieuw werkblad.
Bookmark Toegang tot alle bladwijzers in de app.
Story Mode Toegang tot alle presentaties in de app en een nieuwe presentatie maken.

D: Werkbladdetails

Klik op de titel van een werkblad of presentatie om er details over weer te geven, zoals informatie over de publicatie en de beschrijving.

E: Privéwerkbladen

U kunt de titel en omschrijving van privéwerkbladen en -presentaties herordenen en wijzigen. U kunt ze ook publiceren, bewerken, dupliceren of verwijderen.

Aanraakfuncties

Aanraakfuncties die in het app-overzicht worden gebruikt
Actie Beschrijving
Lang aanraken en slepen Een item verplaatsen naar een nieuwe locatie
Lang aanraken en loslaten Het snelmenu openen.

See also: