Visualisaties van uw gegevens maken met inzichtenadviseur

Als u niet exact weet welke informatie uw app-gegevens bevatten of als u nog niet eerder visualisaties hebt gemaakt met Qlik Sense, kan het lastig zijn te bepalen welke visualisaties u het beste kunt gebruiken voor welke velden. Inzichtenadviseur biedt een toegangspunt voor zowel het verkennen van uw gegevens als het maken van visualisaties voor uw werkbladen. Het gebruikt de Qlik Cognitive Engine om diagrammen voor te stellen op basis van alle door u erin geladen gegevens Qlik Sense. U kunt deze voorgestelde diagrammen vervolgens aan uw werkbladen toevoegen.

Inzichtenadviseur gebruikt de Qlik Cognitive Engine om visualisaties voor u te maken op basis van de velden en masteritems die u selecteert. Deze functie kan ook automatisch een reeks visualisaties maken door uw gehele gegevensset te analyseren. Wanneer u gegevens uit andere gegevensbronnen importeert, kunt u inzichtenadviseur gebruiken om visualisaties weer te geven die het best overeenkomen met uw zoekcriteria, waaronder nieuwe inzichtdiagrammen en bestaande visualisaties uit uw werkbladen. Wanneer u de gegevens in uw app wijzigt, bijvoorbeeld door gegevens toe te voegen, tabellen te bewerken of velden te classificeren, kunnen de door inzichtenadviseur gegenereerde inzichtdiagrammen veranderen.

Inzichtdiagrammen kunnen worden toegevoegd aan bestaande of nieuwe werkbladen in uw app.Voor inzichtdiagrammen die aan uw werkbladen zijn toegevoegd, is Assistentie ingeschakeld, met een beperkte reeks eigenschappen voor aanpassing. Een inzichtdiagram kan ook worden gedownload als een afbeelding of -bestand, of als een Excel-spreadsheet met de gegevens in dat diagram.PDFExcel

Opmerking:

Inzichtenadviseur is niet beschikbaar vanuit een multi-cloud-omgeving.

Inzichtdiagrammen kunnen interactief worden gebruikt en worden verkend zoals een visualisatie in een werkblad. Als u een diagram selecteert, wordt het diagram uitgevouwen en kunt u het interactief gebruiken. U kunt selecties uitvoeren in uw inzichtdiagrammen en deze selecties overdragen naar andere inzichtdiagrammen terwijl u andere inzichtdiagrammen verkent. Als u al selecties hebt uitgevoerd in bestaande diagrammen in uw werkbladen, blijven deze behouden wanneer u inzichtenadviseur opent. Selecties zijn niet van invloed op de diagrammen die door inzichtenadviseur worden gemaakt. Voor meer informatie over het verkennen van visualisaties en het uitvoeren van selecties raadpleegt u .OntdekkenDiscover

Inzichtenadviseur ondersteunt toetsenbordnavigatie.Ga voor meer informatie naar .Toetsenbordnavigatie en sneltoetsen in Qlik SenseKeyboard navigation and shortcuts in Qlik Sense

Wat gebeurt er als u zoekt

Wanneer u uw zoekopdracht intypt, gebruikt Qlik Sense velden die u expliciet heeft geselecteerd om visualisaties te retourneren. Qlik Sense gebruikt de velden waar u naar zoekt en de velden die de waarden bevatten waarnaar u zoekt. Aanvullende velden kunnen ook worden meegenomen naar visualisaties.

Inzichtenadviseur kan zoeken naar:

 • Veldnamen
 • Veldwaarden
 • Masteritems
Opmerking: Als de app is gepubliceerd kunt u alleen zoeken naar masteritems.
Inzichtenadviseur in een app.

Insight advisor in an app.

A: Velden en masteritems

De beschikbare bedrijfsmiddelen (velden en masteritems) voor het maken van inzichtdiagrammen. U kunt velden openen door op H te klikken en masteritems door op é te klikken.

B: Zoekveld voor inzichten

Voer in niet-gepubliceerde apps namen of waarden van velden in en namen van masteritems om te zoeken naar diagrammen waarin die velden worden gebruikt. Voer in gepubliceerde apps namen van masteritems in. Velden en masteritems die uit de bedrijfsmiddelen worden geselecteerd, worden aan het zoekveld voor inzichten toegevoegd.

C: Inzichtdiagrammen

De inzichtdiagrammen die door inzichtenadviseur zijn gemaakt. Inzichtenadviseur geeft het aantal resultaten weer, evenals een overzicht van de resultaten die zijn gevonden (diagrammen die al in uw werkbladen staan) en de resultaten die zijn gegenereerd (diagrammen die nieuw door inzichtenadviseur zijn gegenereerd).

U kunt informatie over de diagrammen weergeven, zoals of een diagram is gegenereerd of gevonden, door op ] te klikken. Het inzichtdiagram kan als afbeelding, PDF-bestand of spreadsheet worden gedownload door op te klikken. U kunt een diagram uitvouwen door het te selecteren of door op s te klikken.

Als een inzichtdiagram nieuw is, kunt u het aan uw werkbladen toevoegen. Als het inzichtdiagram al bestaat, kunt u op de naam van het werkblad klikken, onderaan het diagram, om naar die pagina te gaan.

Visualisaties maken met inzichtenadviseur

Opmerking:

Diagrammen die u vanuit inzichtenadviseur aan het werkblad toevoegt, worden weergegeven als gegenereerd totdat de app wordt vernieuwd.

Doe het volgende:

 1. Klik in een werkblad in uw app op Inzichten.
 2. Als u diagrammen wilt genereren op basis van een analyse van uw gegevens, klikt u op Inzichten genereren.

 3. Als u diagrammen wilt genereren op basis van specifieke gegevens, selecteert u welke velden en masteritems moeten worden gebruikt.

  Selecteer de gegevens in de lijst met beschikbare bedrijfsmiddelen of zoek ze op basis van hun naam in het zoekveld.

 4. Ga als volgt te werk om een inzichtdiagram aan uw app toe te voegen:

  • Als u een diagram aan uw huidige werkblad wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen aan werkblad.
  • Als u een diagram aan een specifiek werkblad wilt toevoegen, klikt u op S en selecteert u het werkblad.
  • Als u het diagram aan een nieuw werkblad wilt toevoegen, klikt u op S en selecteert u Nieuw werkblad maken.

Inzichtdiagrammen downloaden

U kunt een inzichtdiagram downloaden als afbeelding of PDF-bestand. U kunt ook de gegevens in het diagram downloaden als een Excel-spreadsheet.

Een inzichtdiagram downloaden als een afbeelding

Doe het volgende:

 1. Klik in het inzichtdiagram dat u wilt downloaden op en selecteer Exporteren als afbeelding.

  Het dialoogvenster Afbeeldingsinstellingen wordt weergegeven.

 2. Selecteer Huidig om de bestaande opties te kiezen of wijzig uw opties door Aangepast te kiezen.
  • Als u Huidig selecteert, worden de breedte en hoogte van het oorspronkelijke diagram en de schermresolutie in dpi weergegeven. U kunt voor de uitvoerindeling kiezen tussen .png en .jpeg via de vervolgkeuzelijst Bestandstype.
  • U kunt de afmetingen en de resolutie van de geëxporteerde afbeelding aanpassen door op de optie Aangepast te klikken.

   U kunt een nieuwe afbeeldingsbreedte of -hoogte instellen door op + of - te klikken om de breedte of hoogte respectievelijk te vergroten of te verkleinen. U kunt ook een exacte waarde typen. De minimumwaarde is 8 pixels, de maximumwaarde is 2.000 pixels.

   Opmerking: Een te exporteren afbeelding mag maximaal 2.000 bij 2.000 pixels groot zijn. Als blijkt dat de exportafbeelding groter is, moet u de grootte aanpassen in Aangepast.
   Opmerking: U kunt de hoogte/breedteverhouding behouden door resp. Breedte (pixels) en Hoogte (pixels) in te stellen.

   U kunt een nieuwe afbeeldingsresolutie instellen door op + of - aan de zijkanten van Resolutie (dots per inch) te klikken om de resolutie respectievelijk te verhogen of te verlagen. U kunt ook een exacte waarde typen. De minimumwaarde is 72 dpi, de maximumwaarde is 300 dpi.

 3. Klik op Exporteren om het maken van de afbeelding te starten.

Een inzichtdiagram downloaden als een PDF-bestand

Doe het volgende:

 1. Klik in het inzichtdiagram dat u wilt downloaden op en selecteer Exporteren als PDF.

  Het dialoogvenster PDF-instellingen wordt weergegeven.

 2. Selecteer het Papierformaat door in de desbetreffende vervolgkeuzelijst te bladeren en op het geselecteerde formaat te klikken.
 3. U kunt de optie Resolutie (dots per inch) een hogere of lagere waarde geven door op + of - te klikken. U kunt ook een exacte waarde typen. De minimumwaarde is 72 dpi, de maximumwaarde is 300 dpi.
 4. Kies de Richting door op de knop Staand of Liggend te klikken.
 5. Met de Opties voor hoogte/breedteverhouding kunt u het volgende selecteren:
  • Huidig formaat behouden om de visualisatie in de PDF in te voegen zonder het formaat te wijzigen. Als de resulterende PDF kleiner is dan de visualisatie wordt deze bijgesneden.
  • Passend op pagina, zonder behoud van hoogte/breedteverhouding verandert de hoogte en breedte van de visualisatie zodat de hele pagina wordt gevuld. De hoogte/breedteverhouding verandert dienovereenkomstig.
 6. Klik op Exporteren om het maken van de afbeelding te starten.

De gegevens in een inzichtdiagram downloaden als een Excel-spreadsheet

Doe het volgende:

 1. Klik in het inzichtdiagram dat u wilt downloaden op en selecteer Gegevens exporteren.

  Het dialoogvenster Export voltooid wordt weergegeven.

 2. Klik op de koppeling om het Excel-spreadsheet te downloaden.