wildmatch - script- en diagramfunctie

De functie wildmatch vergelijkt de eerste parameter met alle volgende parameters en retourneert het aantal overeenkomende uitdrukkingen. Bij deze functie mogen jokertekens ( * en ?) worden gebruikt in de tekenreeksen die worden vergeleken. De vergelijking is niet hoofdlettergevoelig.

Syntax:  

wildmatch( str, expr1 [ , expr2,...exprN ])

 

Tip: Als u een vergelijking wilt gebruiken zonder jokertekens, gebruikt u de functie match of mixmatch.